Kulturdepartementet har hatt regelverket for nye stimuleringsordninger for frivilligheten på høring. Det er Kulturdepartementet som lager ordningene, de jobber nå med å vurdere høringsinnspillene.

Departementet er ferdige med den ene ordningen, tilskuddsordningen for arrangementsstøtte, og vil om kort tid sende denne for godkjenning til EØS’ kontrollorgan ESA. Det er først når denne godkjenningen er på plass at regelverket kan fastsettes.

Vi vet ikke når forskriftene vil bli vedtatt, men vi vil komme med informasjon her på nettsidene våre når det er klart.

Vi skal forvalte ordningene, og dere vil finne mer informasjon om veiledning og søknadsskjema her på nettsidene våre når ordningene er klare.