Kulturdepartementet har hatt regelverket for nye stimuleringsordninger for frivilligheten på høring.

Ordningene er nå godkjent hos EØS` kontrollorgan ESA. Les pressemelding fra Kulturdepartementet.

Vi skal forvalte de ulike ordningene, mer informasjon finner du her.