De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Forskriften om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt.

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner (OBS! Denne delen av ordningen blir justert. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort den er klar).

I tillegg er det en tilskuddsordning til publikumsarrangement av nasjonal verdi for toppidretten. Se forskriften her.

Som følge av smittesituasjonen, har regjeringen signalisert at ordningen for frivilligheten skal justeres noe, for å møte behovene i frivilligheten på god nok måte. Justeringen vil gjelde den søknadsbaserte delen av ordningen. Innretningen på den delen av ordningen som går til de som har mottatt momskompensasjon og arrangementsstøtteordningen for store publikumsarrangementer av nasjonal verdi endres ikke.

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon

Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 kan få tilskudd. Disse fyller ut egenerklæring, og har søknadsfrist 20. april.

Det er sentralleddene som skal bekrefte egenerklæringen på vegne av underleddene sine. Fikk dere momskompensasjon som enkeltstående søker skal dere levere egenerklæring selv.

Gå til søknadssiden

De som mottar midler fra denne delen av ordningen, kan også søke om tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement eller aktiviteter.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Det blir jobbet med å justere denne delen av ordningen, slik at den blir tilpasset den faktiske smittesituasjonen.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet.

Nærmere informasjon og veiledning til denne delen av ordningen blir lagt ut her på nettsiden så snart det er klart.

Vi kommer trolig til å åpne for søknader i juni 2021.

Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Dette er en tilskuddsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Internasjonale mesterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdenscup og landskamper er omfattet av ordningen. Det samme er seriespill på øverste nivå i lagidretter, samt OBOS-ligaen i fotball.

Ordningen gjelder fra 1. januar til 30. juni 2021. Det blir åpnet for søknader i april.

Les mer om ordningen.