Aktuelt

Momskompensasjon idrettsanlegg – tildeling 2018

Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk i år inn 490 søknader, mot 512 i fjor.
Les heile saka

Kampfiksingsenheten inngår samarbeid med GLMS

Lotteritilsynet har inngått en avtale om å samarbeide med Global Lottery Monitoring Systems (GLMS) mot kampfiksing og manipulering av idrettsresultater.
Les heile saka

Gunn Merete Paulsen blir direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gunn Merete Paulsen er tilsatt som direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hun skal fungere i perioden Atle Hamar er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.
Les heile saka

Utsatt iverksetting av vedtak i Lyoness-saken

Lyoness har bedt Lotterinemnda om utsatt iverksetting av vedtaket om stans av virksomheten i Norge. På bakgrunn av dette gir Lotteritilsynet utsatt iverksetting av vedtaket på visse vilkår.
Les heile saka

Staten frikjent i søksmålet fra WorldVentures

Høyesteretts ankeutval finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til å fremme saken for Høyesterett. Borgarting lagmannsrett sin dom av 5. mars 2018 er nå rettskraftig.
Les heile saka

Lyoness må stanse ulovlig pyramidevirksomhet i Norge

Lotteritilsynet har konkludert med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.
Les heile saka

Stanset ulovlig reklame på 239 nettsider

Lotteritilsynet har den siste tiden blitt kontaktet av flere personer som lurer på om vi har blokkert ulike nettsider. Det har vi ikke gjort.
Les heile saka

100 millioner mer til idrettsmoms

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 gjør regjeringen framlegg om en tillegsbevilgning på 100 millioner kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka

Status i tilsynssaken med myWorld/Lyoness

Lotteritilsynet sitt tilsyn med myWorld/Lyoness pågår fremdeles. Vi har mottatt ytterligere innspill fra selskapet den 20. april.
Les heile saka