Aktuelt

Tvangsmulkt til SEO-Butler for ulovlig markedsføring og formidling av pengespill

SEO-Butler får tvangsmulkt på 2000 kroner daglig fra 25. mai, etter vedtak fra Lotteritilsynet.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet i gang med stort tematilsyn

Skal se på hvordan pengeutdelende stiftelser jobber med formålet. -Vi vil styrke styrene sin kunnskap om hvordan de bør organisere dette arbeidet, og mange stiftelser formidler at de har behov for veiledning, sier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.
Les heile saka

Dispensasjon fra bingoforskriften – forlenging

Lotteritilsynet forlenger dispensasjon fra bingoforskriften som følge av koronaviruset. Den gjelder foreløpig frem til 26. mai 2021.
Les heile saka

Forslag om å justere omsetningsrammen for store lotteri på høring

Lotteritilsynet har sendt på høring et forslag om å konsumprisindeksjustere omsetningsrammen i lotteri som har årlig omsetning på opp til 300 millioner.
Les heile saka

Tilsynet med Nordnorsk Kunstmuseum er ferdig

Stiftelsestilsynet mener at styrebehandlingen i forbindelse med at direktøren ble skiftet ut var hastig, men forsvarlig.
Les heile saka

563 søknader om momskompensasjon til idrettsanlegg

1. mars var fristen for søknad om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Se hvem som har søkt og søknadsbeløp.
Les heile saka

Skal du arrangere lotteri 17.mai? Her er reglene som gjelder for nasjonaldagen

Mange lurer på hvilke regler som gjelder for å arrangere lotteri eller konkurranser på 17.mai i år. Også årets nasjonaldag ser ut til å bli preget av korona-pandemien, og arrangører må alltid følge myndighetenes krav til smittevern. Likevel er det bare unntaksvis du kan arrangere konkurranser og lotterier digitalt. Den…
Les heile saka

Lotteritilsynet advarer mot Cash FX

Vi får mange tips og henvendelser med spørsmål om Cash FX kan være et ulovlig pyramidespill. Vårt beste råd er å holde seg unna dette selskapet.
Les heile saka

Advarsel fra Lotteritilsynet: Ikke la deg lure av Lyoness

Lotteritilsynet klagde, men politiet opprettholder at de legger vekk Lyoness-saken på grunn av kapasitetshensyn. -Dette betyr ikke at Lyoness driver lovlig. De har lurt mange nordmenn, og vi vil advare mot selskapet.
Les heile saka