Aktuelt

Vedtak om Romanistiftelsen omgjort

Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond og tre avsatte styremedlemmer klaget den 28. april 2017 på vedtak gjort av Stiftelsestilsynet den 10. april 2017. Stiftelsesklagenemnda har nå avgjort klagen.
Les heile saka

Momskompensasjon – ny forskrift fra nyttår

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift for momskompensasjonsordningen. Den nye forskriften gjelder fra 1. januar 2019.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med Stiftelsen Bergensklinikkene. Tema for tilsynet er om styret forvalter stiftelsen på forsvarlig måte og innenfor rammene av stiftelsesloven.
Les heile saka

Brukerundersøkelsen 2018 er i gang

Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennomfører i høst en ny brukerundersøkelse. Undersøkelsen skjer i samarbeid med  Epinion Norge AS, og blir sendt ut i siste halvdel av oktober.
Les heile saka

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Søknadsfristen for 2018 er ute, og det kom inn i alt 1725 søknader.  Av disse søker 1327 etter forenklet modell, og 398 etter dokumentert modell.
Les heile saka

De nye store lotteriene er i gang

Vi får en del spørsmål fra publikum om nye store lotterier har lov å markedsføre og tilby spill i Norge. Her kan du se hvem som har fått tillatelse.
Les heile saka

Trude Felde er ny president i IAGR

Seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Trude Felde, er valgt til ny president i IAGR. Dette skjedde under IAGR-konferansen i København i går.
Les heile saka

Internasjonal bekymring over uklare skiller mellom dataspill og pengespill

Lotteritilsynet har sammen med 15 andre internasjonale pengespillmyndigheter signert en erklæring for å uttrykke vår felles bekymring for uklare skiller mellom pengespill og dataspill. Sammen oppfordrer vi dataspillbransjen til å gå i dialog med pengespillmyndighetene når vi ber om det. Behovet for dialog med datspillbransjen har blitt mer relevant med…
Les heile saka

Over 250 organisasjoner kan miste godkjenningen

Lag og organisasjoner med godkjenning for å holde lotteri og/eller bingo skal levere regnskapsopplysninger til Lotteritilsynet innen 1. juni hvert år.
Les heile saka