Aktuelt

Nå kan det bli vanskeligere å satse penger hos utenlandske spillselskaper

Endringer i betalingsformidlingsforbudet skal gjøre arbeidet med å stoppe pengeoverføringer til og fra utenlandske pengespillselskaper mer effektivt.
Les heile saka

Overskuddet fra Norsk Tipping er fordelt

Over 800 millioner kroner er fordelt. Se hvilke formål pengene gikk til.
Les heile saka

Frivillige lag og organisasjoner får over 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon

Nær 22 000 organisasjoner får over 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon. Se listen her.
Les heile saka

Lotteritilsynet har anmeldt Lyoness til politiet

Anmeldelsen er sendt 1. oktober 2019, og vi ber om etterforskning av straffbare forhold knyttet til lotterilovens § 16 om ulovlig pyramidelignende omsettingssystem.
Les heile saka

Stiftelsen Misjonen Jesus Leger får kritikk etter tilsyn

Stiftelsen har ikke hatt god nok styring og kontroll med at pengene de samler inn går til formålet, og private givere har ikke fått god nok informasjon om hva de gir penger til. Det viser Stiftelsestilsynet sitt tilsyn med Misjonen Jesus Leger.
Les heile saka

Regjeringen skal vurdere hvem som skal tilby spill på hest

Norsk Rikstoto har konsesjon på totalisatorspill ut 2021. På samme tid jobber regjeringen med et forslag til ny pengespillov. De vil vurdere om totalisatorspillene til Norsk Rikstoto skal overføres til Norsk Tipping når konsesjonen går ut, eller føres videre.
Les heile saka

Nye tall: Mindre ulovlig TV- reklame for pengespill

Trenden fortsetter. Det er mindre ulovlig reklame for pengespill på norske TV- skjermer. – Dette viser at jobben vi gjør for å stoppe ulovlig markedsføring virker, sier direktør Gunn Merete Paulsen.
Les heile saka

Over 1900 har søkt momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner har søkt om over to milliarder kroner i momskompensasjon.
Les heile saka

Over 200 organisasjoner mistet lotterigodkjenningen

211 organisasjoner rapporterte ikke regnskap og 51 av disse mistet samtidig retten til å arrangere store lotteri eller ta del i bingo.
Les heile saka