Aktuelt

Forslag til endringer i forskrift om spill på skip

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om spill på skip. Frist for høringsinnspill er 22. mai 2020.
Les heile saka

Krisepakken for korona- avlyste arrangementer: Vi åpner for søknader 14.april

Kulturdepartementet er klare med forskriften for arrangementer som må korona-avlyses, stenges eller utsettes. - Nå jobber vi med å få søknadssystemet på plass i rekordfart, og vi kommer til å åpne for søknader rett etter påske, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Les heile saka

Ny midlertidig forskrift om gjennomføring av styremøter i stiftelser

For å avhjelpe de negative konsekvensene av koronautbruddet har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysiske styremøter i stiftelser.
Les heile saka

Framskynder utbetaling til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Utbetaling fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping blir framskyndet til mai. Søknadsfristen er framskyndet til april, mot det normale som er 1.september.
Les heile saka

Utsatt betaling fra bingo første kvartal 2020

Organisasjoner som får betalt overskudd fra bingo, kan ikke regne med å få penger i april.
Les heile saka

Strengere krav til markedsføring i forlenget dispensasjon fra bingoforskriften

Dispensasjoner fra bingoforskriften blir forlenget, men Lotteritilsynet stiller samtidig strengere krav til markedsføringen.
Les heile saka

Frister i stiftelsesvedtekter – informasjon i forbindelse med koronaviruset

Som følge av smitteutbruddet av koronaviruset har en rekke stiftelser tatt kontakt med oss de siste dagene for å få råd om hvordan de skal håndtere fristene i vedtektene med tanke på de strenge restriksjonene som gjelder for fysiske møter.
Les heile saka

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte krisepakke til kultur, frivillighet og idrett

For å hjelpe sektoren i en krevende periode, kommer Regjeringen nå med en stor kompensasjonsordning for kulturlivet, idretten og frivilligheten. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen sammen med Kulturrådet.
Les heile saka

Bingohaller må stenge dørene

Bingohaller blir vurdert som kulturarrangement av Helsedirektoratet og må stenges.
Les heile saka