Aktuelt

Overskuddet fra Norsk Tipping er fordelt

Nærmere 800 millioner kroner er fordelt, se hvilke formål pengene gikk til.
Les heile saka

Lag og organisasjoner får 1,4 milliarder kroner før jul

24 055 frivillige lag og organisasjoner vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,42 milliarder kroner. I 2018 er avkortingen 25,5 prosent av det godkjente beløpet.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med Misjonen Jesus Leger

Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med stiftelsen Misjonen Jesus Leger. Tema for tilsynet er om styret sikrer at utdelinger er i samsvar med formålet, og forvalter stiftelsen forsvarlig.
Les heile saka

Vedtak om Romanistiftelsen omgjort

Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond og tre avsatte styremedlemmer klaget den 28. april 2017 på vedtak gjort av Stiftelsestilsynet den 10. april 2017. Stiftelsesklagenemnda har nå avgjort klagen.
Les heile saka

Momskompensasjon – ny forskrift fra nyttår

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift for momskompensasjonsordningen. Den nye forskriften gjelder fra 1. januar 2019.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med Stiftelsen Bergensklinikkene. Tema for tilsynet er om styret forvalter stiftelsen på forsvarlig måte og innenfor rammene av stiftelsesloven.
Les heile saka

Brukerundersøkelsen 2018 er i gang

Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennomfører i høst en ny brukerundersøkelse. Undersøkelsen skjer i samarbeid med  Epinion Norge AS, og blir sendt ut i siste halvdel av oktober.
Les heile saka

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Søknadsfristen for 2018 er ute, og det kom inn i alt 1725 søknader.  Av disse søker 1327 etter forenklet modell, og 398 etter dokumentert modell.
Les heile saka

De nye store lotteriene er i gang

Vi får en del spørsmål fra publikum om nye store lotterier har lov å markedsføre og tilby spill i Norge. Her kan du se hvem som har fått tillatelse.
Les heile saka