Aktuelt

Lotteritilsynet vurderer om Lyoness er en pyramide

Krav om dokumentasjon Lotteritilsynet krever i brev av 06.10.2017 at selskapene Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG dokumenterer at inntektene selskapene har hatt i Norge kommer fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke fra verving av andre til systemet. Les hele…
Les heile saka

Flere søker momskompensasjon

Fristen for frivillige lag og organisasjoner for å søke om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift gikk ut 1. september.
Les heile saka

Nye lotterikonsept – de tre siste tillatelsene er trukket

Totalt fem lotteritillatelser Totalt fem lotteritillatelser har vært utlyst etter §7 i lotteriforskriften. Dette gjelder store lotterier med årlig  omsetning inntil 300 millioner kroner, og med ni års varighet. Forskriften slår fast at ved mer enn fem søkere som tilfredsstiller kravene skal tillatelsene tildeles ved loddtrekning. Trekningen er gjennomført Denne…
Les heile saka

Nye lotterikonsept – trekning av tre tillatelser etter §7 i lotteriforskriften

Lotterinemnda har gjort vedtak i alle klagesakene om nye lotterikonsept. Ingen av klagene ble tatt til følge, og det er klart for trekning av tre tillatelser etter §7 i lotteriforskriften. Trekningen finner sted fredag 29. september 2017 i Lotteritilsynets lokaler i Førde.
Les heile saka

Poker-NM 2018-2020, utlysning av tillatelse

Lotteritilsynet kan etter søknad gi én tillatelse med tre års varighet til å holde årlige norgesmesterskap i turneringspoker med inntil fem regionale kvalifiseringsturneringer. Lotteritilsynet lyser nå ut tillatelse for perioden 2018 – 2020. Landsdekkende samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner kan søke om tillatelse. Her finner du mer informasjon om vilkår,…
Les heile saka

Forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskudd

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
Les heile saka

Forslag til ny forskrift om grasrotandel sendt på høring

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om Grasrotandelen.
Les heile saka

Lotteritilsynet vurderer å reagere mot Lyoness

Mange spørsmål fra publikum Lotteritilsynet har fått mange tips og spørsmål fra publikum om Lyoness er et pyramidespill. På bakgrunn av dette har vi funnet grunnlag for å skrive til selskapet og be dem om å redegjøre for virksomheten de driver i Norge. Ber om opplysninger Den 6. april 2017…
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – utbetaling i juni

Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk inn 512 søknader, mot 419 i fjor.
Les heile saka