Over 20 000 frivillige lag og organisasjoner vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,22 milliarder kroner. Avkortingen i 2015 er 21,7 prosent av det godkjente beløpet.

Det betyr at over 1000 flere lokallag får momskompensasjon i 2015 enn året før. Dette viser at ordningen blir stadig bedre kjent, og dermed når vi ut til flere lokale lag og foreninger med ordningen.

Godkjent søknadsbeløp for 2015 var på 1,56 milliarder kroner mot 1,44 milliarder i 2014. Avkortingen i år blir dermed på 21,7 prosent mot 17 prosent i fjor. Sentralledd som har søkt på vegne av underledd, fordeler pengene videre etter egne rutiner.

Utbetaling av momskompensasjonen for 2015 skjer 14. desember.

Her finner du oversikt over søkere og tildelt beløp i 2015.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.