Lotteritilsynet gir dispensasjon fra bingoforskriften som følge av koronaviruset. Den gjelder foreløpig frem til 04. februar 2021.

Lotteritilsynet blir kontaktet av flere bingoentreprenører om dispensasjoner fra forskrift om bingo, i forbindelse med utfordringer knyttet til stenging av bingohaller som følge av koronaviruset.

Det blir særlig vist til regelverksutfordringer knyttet til bruk av nettspill.

Lotteritilsynet har i forskrift om bingo § 34 en hjemmel til å kunne «dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift». I praksis har det blitt krevd tungtveiende grunner for at Lotteritilsynet skal gjøre dette. Lotteritilsynet har gitt dispensasjon fra kravet om at hovedspill må spilles i hall for også å kunne være online.

Dispensasjonen gjelder foreløpig frem til og med 04. februar 2021.

Les mer om dispensasjonen og vilkårene for den.