Bodø kommunale boligstiftelse søkte i 2012 om å oppheve stiftelsen.  Stiftelsestilsynet avslo søknaden, men stiftelsen klaget på vedtaket.  Nå har Justisdepartementet, som er klageinstans i slike saker, stadfestet Stiftelsestilsynet sitt vedtak. Det betyr at Bodø kommunale boligstiftelse ikke blir opphevet.

Prinsippavgjørelse

Vedtaket fra Justisdepartementet gir en grundig gjennomgang av flere sider ved de kommunalt opprettede boligstiftelsene. Avgjørelsen er derfor prinsipiell og relevant for omdanningsspørsmål også for andre kommunale boligstiftelser.