Høringsforslag

Forslag til endring i forskrift om lotterier m.v. (lotteriforskriften) §8 om NM i turneringspoker (Poker-NM) er sendt på høring.

De viktigste forslagene til endringer er:

  • Maksimalt innskudd til Poker-NM økes til kr 5 000 i regionale kvalifiseringsturneringer
    (tidligere kr 2 000), og til kr 20 000 i norgesmesterskapet (tidligere kr 10 000).
  • Entreprenørens andel av brutto omsetning til dekning av kostnader økes til 20% (tidligere 10%)
  • Det åpnes opp for gevinster i kvalifiseringsturneringene (gevinster som dekker kostnader i forbindelse med deltakelse i norgesmesterskapet, for eksempel flybillett/hotellovernatting)

Frist for uttale

Høringen er sendt ut på oppdrag fra Kulturdepartementet, og eventuelle høringsuttalelser skal sendes Lotteritilsynet innen 7. august 2017.

Les hele høringsbrevet med oversikt over høringsinstansene.