Oslo tingrett har frifunnet staten i et søksmål fra WorldVentures. Lotteritilsynet konkluderte med at selskapet var en ulovlig pyramide, og WorldVentures krevde at vedtaket ble gjort ugyldig.

WorldVentures er et amerikansk selskap som har hatt virksomhet i Norge siden 2010. Salg av medlemskap i reiseklubben DreamTrips er en sentral del av virksomheten. I april 2014 vedtok Lotteritilsynet at alt salg av medlemskap og av produktet DreamTrips måtte opphøre fordi driften var i strid med lotteriloven § 16 som forbyr ulovlige pyramider.

WorldVentrues klaget vedtaket inn for Lotterinemnda, men fikk ikke medhold.

I retten krevde WorldVentures at vedtaket i Lotterinemda ble kjent ugyldig. Selskapet mener vedtaket var basert på feil rettsanvendelse, feil og ufullstendig faktum i saken og på uriktige vurdering av temaer.

Oslo tingrett konkluderer med at inntektene til WorldVentures i overveiende grad strammer fra verving av deltagere i omsetningssystemet og ikke fra forbruk eller salg av varer, tjenester eller andre ytelser.

Retten konkluderer derfor med at World Ventures virksomhet i Norge var et pyramideliknende omsetningssystem på det tidspunkt Lotteritilsynet fattet sitt vedtak.

Staten ble derfor frifunnet i søksmålet fra WorldVentures. Selskapet ble dømt til å betale statens sakskostnader med vel 327 000 kroner.

Det er en måneds ankefrist i saken.

Her kan du lese dommen i sin helhet.