Forslag til endringer i regelverket om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse er sendt på høring 20. april 2018.

Forslag

De viktigste forslagene til endringer er:

  • Tydeliggjøre at dette er et generelt forbud om at foretak som yter betalingstjenester i Norge skal stanse alle betalingstransaksjoner som er knyttet til pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
  • Presisere at Lotteritilsynet har hjemmel til å vedta å avvise betalingstransaksjoner til og fra foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap og ikke bare betalingstransaksjoner direkte til og fra pengespillselskap.
  • Lotteritilsynet kan fatte vedtak om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med navn på pengespillselskap eller andre foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap
  • Ny bestemmelse om opplysningsplikt for banker og andre foretak som yter betalingstjenester i Norge til Lotteritilsynet. Opplysningsplikten skal omfatte opplysninger om nye kontonummer knyttet til Lotteritilsynets vedtak og opplysninger om transaksjoner bankene har stanset fra foretak som formidler betaling knyttet til pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Les hele høringsbrevet. 

Se gjeldende forskrift.

Høringsfrist

Høringen er sendt ut på oppdrag frå Kulturdepartementet, og høringsuttalelser skal sendes Lotteritilsynet innen 15. august 2018.

Be om innsyn i mottatte høringssvar.

Les også om Lotteritilsynets arbeid med betalingsformidlingsforbudet.

Lotteritilsynets innstilling

NB: Teksten i dette avsnittet er lagt til i mars 2019. 

Lotteritilsynet sendte sin innstilling til Kulturdepartementet om endringer i betalingsformidlingsforskriften 25. februar 2019.

Innstilling om endringer i forskrifte leser du her.