For å hjelpe sektoren i en krevende periode, kommer Regjeringen nå med en stor kompensasjonsordning for kulturlivet, idretten og frivilligheten. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen sammen med Kulturrådet.

Pakken består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

– Det er krevende å skulle innføre og forvalte en ny ordning i den situasjonen vi står i, men vi vil gjøre vår del av den nasjonale dugnaden. Vi ønsker å være med å hjelpe frivilligheten, kulturlivet og idretten, som er i en svært krevende situasjon på grunn av koronaviruset. En del av samfunnsoppdraget vårt er å sikre frivilligheten, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ordningen skal forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle vært arrangert mellom 5. mars og ut april.

-Vi avventer selve forskriften, men arbeidet med å få på plass den tekniske løsningen starter vi i dag, sier Paulsen.

Les mer om krisepakken til idrett, frivillighet og kultur.

Les pressemeldingen fra Regjeringen her.