OBS: Denne teksten er frå 2014. Vi har senere opprettet ny tilsynssak og konkluderte i juni 2018 med at Lyoness må stanse ulovlig pyramidevirksomhet i Norge

Handelsnettverket Lyoness driver ikke et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem i Norge i dag. Det er konklusjonen i Lotteritilsynet sin endelige tilsynsrapport om Lyoness.

Derimot mener tilsynet at Lyoness i årene 2012 og 2013 drev et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der mer enn 50 prosent av inntektene i denne perioden kom fra verving av medlemmer.

Lojalitetsbedrifter

Lyoness er et internasjonalt handelsnettverk som knytter til seg lojalitetsbedrifter i tillegg til medlemmer som får fordeler ved å handle i lojalitetsbedriftene.  I 2014 kommer mer enn halvparten av inntektene i nettverket fra salg av varer og tjenester. Dermed er ikke driften i dag i strid med lotterilovens paragraf 16 som setter forbud mot både å drive, utbre og delta i ulovlige pyramider.

Lyoness har underveis i tilsynssaken sagt seg uenig i at Lyoness var et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem i 2012 og 2013.

Saken avsluttet

Tilsynssaken mot Lyoness ble opprettet i desember 2013 etter at Lotteritilsynet mottok mange tips og henvendelser som tydet på at selskapet drev et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Lotteritilsynet på sin side anser saken som avsluttet med sin endelige tilsynsrapport.