Lotteri- og stiftelsestilsynet har bedt om at Spilleautomater.com stopper markedsføring og formidling av sine pengespill i Norge. Det samme gjelder markedsføringen gjennom det som spillselskapet kaller Folkeandelen. Vi undersøker også om opplysninger gitt under opprettelse av Stiftelsen Folkeandelen er riktig.

Spilleautomater.com har ikke tillatelse til å tilby eller markedsføre pengespill her i landet. Gjennom Folkeandelen inviteres norske lag og foreninger til å hente inntekter fra selskapets nettspill. Lotteritilsynet har bedt om at markedsføringen og formidlingen av Spilleautomater.com gjennom Folkeandelen også blir stoppet.

Futsalforbundet involvert

Mange futsalklubber er blant foreningene som mottar penger gjennom Folkeandelen. Futsalforbundet har markedsført Spilleautomater.com på sine nettsider og markedsfører nå Folkeandelen. Lotteritilsynet har derfor bedt om at Futsalforbundet stopper den ulovlige markedsføringen på sine nettsider. Saken er ikke avsluttet.

Det er selskapet PlayCherry som eier Spilleautomater.com. Selskapet har svart Lotteritilsynet gjennom advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Her går det fram at Spilleautomater.com ikke lenger vil rette direkte aktive hendelser mot norske foreninger med invitasjon om å delta i Folkeandelen. Samtidig avviser PlayCherry at selskapet driver ulovlig markedsføring og formidling av spill rettet mot Norge gjennom Folkeandelen.

Spillene rettet mot Norge

Lotteritilsynet mener det er en rekke forhold som viser at spillene er rettet mot Norge, blant annet har spillesiden norsk navn og omtaler seg som «ditt norske kasino». Spillesiden har også en egen representant i Norge.

De ansvarlige bak Spilleautomater.com ble også i 2014 og 2015 bedt om å stoppe ulovlig markedsføring av sine pengespill. I tillegg ble selskapet bedt om å stoppe ulovlig postreklame rettet mot nordmenn.

Også Futsalforbundet har tidligere fått pålegg om å stoppe ulovlig markedsføring av pengespill. Det skjedde i 2012 da selskapet markedsførte en nettside som tilbød automatspill.

Vi advarer mot å samarbeide med Folkeandelen

Vi vil med bakgrunn i dette advare både spillere og frivillige lag og organisasjoner mot å samarbeide med Folkeandelen. Samarbeid her betyr å bidra til ulovlig markedsføring og formidling av pengespill fra et spillselskap som ikke har lov til å operere i Norge. Vi ser svært alvorlig på at spillselskapet her forsøker å undergrave formålet med den norske reguleringen som er å sikre et ansvarlig og kontrollert lotteri- og pengespillmarked.

I Norge er det bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å tilby pengespill på nett.