Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk i år inn 490 søknader, mot 512 i fjor.

Færre søknadar – høyere søknadsbeløp

Det kom inn færre søknader i år, men det totale godkjente søknadsbeløpet er likevel høyere enn i fjor. I alt 474 søknader er godkjent, og godkjent søknadsbeløp er til sammen 304 002 686 kroner. Tilsvarende tall i fjor var 459 søknader og 169 302 568 kroner. I 2018 er 8 søknader avviste, og 8 søknader er trekt.

Samlet totalkostnad på anleggene er på 1,9 milliarder kroner, mot vel 1,3 milliarder kroner i fjor.

Ikke full kompensasjon

Alle som har fått godkjent søknaden får i 2018 avkortet det godkjente søknadsbeløpet med 6,251 %.

Utbetaling i juni

Utbetaling skjer i siste uken i juni
Se oversikt over søkere og godkjent søknadsbeløp for 2018.