Endringer i betalingsformidlingsforbudet skal gjøre arbeidet med å stoppe pengeoverføringer til og fra utenlandske pengespillselskaper mer effektivt.

Rundt 250 000 nordmenn spiller pengespill hos utenlandske pengespillselskaper. Dette er selskaper som ikke har tillatelse til å markedsføre eller tilby pengespill i Norge.

Betalingsformidlingsforbudet er et av tiltakene som skal stoppe disse spillselskapene, og jamfør forbudet skal norske banker stoppe pengeoverføringer til og fra spillselskapene.

– Grunnmuren i den norske pengespillmodellen er å beskytte sårbare grupper mot å bli spilleavhengige, sier Rannveig Gram Skår, rådgiver og jurist i Lotteritilsynet.

Omgår regelverket

Lotteritilsynet anslår at det går ca. 6 milliarder kroner fra nordmenn til pengespillselskaper som ikke har tillatelse til å tilby spill i Norge. Bankene har allerede systemer for å stanse innskudd til pengespill, men siden pengespillselskapene omgår dette ved å bruke andre aktører til pengeoverføringene og kaller det noe annet enn pengespill, blir ikke disse transaksjonene stanset.

Dette viser at det fortsatt er stort volum på transaksjonene til og fra utenlandske pengespillselskaper, selv om betalingsformidlingsforbudet kom i 2010.

– Vi ser effekt av arbeidet vi gjør i dag, men formålet med endringene er å gjøre betalingsformidlingsforbudet mer effektivt.

Nye verktøy

Endringene i forskriften trer i kraft 1.januar 2020. Da kan Lotteritilsynet avvise transaksjoner basert på selskapsnavn, ikke bare kontonummer.

– Dette betyr at vi i større grad kan hindre spillselskapene i å ta imot innskudd fra norske spillere.

I høst har Lotteritilsynet blitt kontaktet av frustrerte spillere som har satset penger hos utenlandske spillselskaper, og som opplever rot når gevinsten skal utbetales.

Endringen betyr også at banker og andre som har betalingstjenester i Norge må undersøke alle betalingstransaksjoner til og fra betalingsformidlere eller selskaper som ikke har lov til å tilby pengespill i Norge, dersom Lotteritilsynet sender vedtak om det.

– Vi kan også pålegge banker og andre med betalingstjenester i Norge å gi opplysninger om selskaper som formidler betaling knyttet til pengespill.

Lotteritilsynet har sendt et informasjonsbrev til norske banker, finansinstitusjoner og betalingsformidlingsforetak om endringene. Brevet kan du lese her.