Aktuelt

Foreslår full kompensasjon for moms til idrettsanlegg

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til kompensasjon av anleggsmoms med 106,5 millioner kroner.
Les heile saka

Krisepakken blir forlenget og justert

Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningane for idrett, frivillighet og kultur blir forlenget, justert og økt.
Les heile saka

Sponsing kan medføre brudd på pengespillregelverket

Lotteritilsynet advarer norske lag og organisasjoner mot å inngå sponsoravtaler med ulovlige pengespillselskap. Å fronte samarbeid med aktører som i dag bevisst bryter norsk lov kan potensielt medføre brudd på pengespillregelverket.
Les heile saka

Starter krisepakke-utbetalinger

De første utbetalingane i krisepakken for korona- avlyste, stengte eller utsatte arrangement kommer i dag.
Les heile saka

Ber rapporteringspliktige være årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.
Les heile saka

Politiet har henlagt anmeldelsen av Lyoness av kapasitetshensyn

Lotteritilsynet anmeldte Lyoness til politiet 1. oktober 2019. Nå har politiet henlagt anmeldelsen på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken.
Les heile saka

Forlenget dispensasjon fra bingoforskriften til 11. mai

Dispensasjoner fra bingoforskriften blir forlenget til 11. mai 2020.
Les heile saka

Søknadsbeløpene til arrangørene er klare

Nå kan du se hvilken søknadssum de enkelte arrangørane har søkt i kompensasjon for korona-avlyste, stengte eller utsatte arrangement.
Les heile saka

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner blir framskyndet

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping 27. april og søknadsfristen er 4. mai.
Les heile saka