Aktuelt

Utenlandske spillselskaper utnytter kommunevalget for å få publisitet

Mange aviser skriver om spillselskapers ordførerodds. – Dette er pengespillselskaper som opererer ulovlig i Norge, og som utnytter valgkampen og bruker avisene strategisk for å få eksponering og publisitet.
Les heile saka

Høring – unntak fra hvitvaskingsloven for lag og foreninger

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til unntak frå hvitvaskingsloven for de som tilbyr foreningsbingo og enkelte særskilte lotterier ("§6-lotterier").
Les heile saka

Arendalsuka 2019: Hvordan stoppe ulovlig spillreklame i media?

Vi inviterer til en aktuell og spennende paneldebatt under Arendalsuka.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2019

Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk 538 søknader om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka

Åpent brev til Norges sjakkforbund: Kindred er en ulovlig aktør i Norge

Lotteritilsynet advarer Norges sjakkforbund mot å inngå samarbeidsavtale med pengespillaktøren Kindred. Norges sjakkforbund bør vurdere konsekvensene ved å inngå en slik avtale nøye. Å fronte et samarbeid med en aktør som i dag bevisst bryter norsk lov kan potensielt medføre brudd på pengespillregelverket.
Les heile saka

Lyoness får ikke fortsette virksomheten

Oslo byfogdembete har avslått Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG sin begjæring om å få fortsette virksomheten i Norge frem til det foreligger en rettskraftig avgjørelse.
Les heile saka

Tilsynsrapport med Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsestilsynet har ikke avdekket forhold som tyder på brudd på forsvarlig forvaltning etter stiftelseslovens regler.
Les heile saka

– Mange spiller for å flykte fra traumer

- Det er ikke spenningen flertallet av de med spilleproblem er ute etter, de vil flykte fra noe, sier en av Nordens fremste eksperter på spillproblematikk.
Les heile saka

Forbudet mot betalingsformidling av pengespill effektiviseres

Regjeringen har vedtatt endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling av pengespill som ikke har norsk tillatelse. De nye endringene følger opp Stortingsmeldingen fra 2016-2017 Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.
Les heile saka