Aktuelt

Nærmere 600 nye millioner til frivillige organisasjoner

I dag blir det betalt ut nærmere 600 millioner kroner til de som har søkt om støtte fra krisepakken for frivillige lag og organisasjoner. 
Les heile saka

Høringsuttalelse til ny pengespillov

Lotteri- og stiftelsestilsynet har levert høringsuttalelse til ny pengespillov.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med Født Fri

Skal undersøke om styret har hatt god nok kontroll med at pengene går til stiftelsens formål.
Les heile saka

Flere enn i fjor har søkt om momskompensasjon

Søknadsfristen for 2020 er ute, og 2001 lag og organisasjoner har søkt om momskompensasjon. Dette er en økning på fem prosent fra i fjor.
Les heile saka

Frivilligheten har søkt om nærmere 1,6 milliarder i koronastøtte

Søknadsfristen for krisepakke 2 er ute. Frivillige lag og organisasjoner har søkt om nærmere 1,6 milliarder i støtte, og kan få tildelt inntil 70 prosent av søknadsbeløpet.
Les heile saka

Nye 300 millioner til frivillige organisasjoner

I dag blir det betalt ut nærmere 304 millioner kroner til de som har søkt om støtte fra krisepakken for frivillige lag og organisasjoner.
Les heile saka

Nærmere 90 millioner til frivillige organisasjoner er på vei

I dag blir det betalt ut nærmere 90 millioner i andre pulje til de som har søkt om støtte fra krisepakken for frivillige organisasjoner.
Les heile saka

Krisepakke 2 for frivillige organisasjoner – første utbetaling er på veg

Fredag 31. juli starter Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetaling til første pulje av de som har søkt om støtte fra den siste krisepakken for frivillige organisasjoner.
Les heile saka

Nå kan frivilligheten igjen søke om korona-støtte

Ny krisepakke er klar, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader. Frivillige lag og organisasjoner som er rammet av korona kan nå søke om å få dekket langt flere tapte inntekter.
Les heile saka