Aktuelt

Nærmere 90 millioner til frivillige organisasjoner er på vei

I dag blir det betalt ut nærmere 90 millioner i andre pulje til de som har søkt om støtte fra krisepakken for frivillige organisasjoner.
Les heile saka

Krisepakke 2 for frivillige organisasjoner – første utbetaling er på veg

Fredag 31. juli starter Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetaling til første pulje av de som har søkt om støtte fra den siste krisepakken for frivillige organisasjoner.
Les heile saka

Nå kan frivilligheten igjen søke om korona-støtte

Ny krisepakke er klar, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader. Frivillige lag og organisasjoner som er rammet av korona kan nå søke om å få dekket langt flere tapte inntekter.
Les heile saka

Bingohaller kan få utvidet periode for dokumentering av omsetning av hovedspill

Etter utbruddet av covid-19 kan flere bingohaller miste retten til å ha oppstilt databingo som følge av tapte inntekter. Lotteritilsynet åpner derfor for å kunne søke om utvidet periode for å kunne dokumentere omsetning.
Les heile saka

Ny lov om pengespill på høring

Kulturdepartementet har sendt forslag til ny lov om pengespill på høring.
Les heile saka

Endringer i stiftelsesloven på høring

Regjeringen foreslår å endre stiftelsesloven og åpne for å oppheve kommunale boligstiftelser. Lovforslaget er sendt på høring.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2020

Det blir gitt full kompensasjon til idrettsanlegg i 2020. Se oversikt over hvem som har søkt og hva de har fått i kompensasjon.
Les heile saka

Facebook fjernet 36 av sidene til ulovlige spillselskaper

Pengespillselskapene drev ulovlig markedsføring på Facebook. Nå er sidene fjernet.
Les heile saka

Ulovlig pyramidespill skal stoppes av EU-samarbeid

Stortinget vedtok 24. april 2020 flere endringer i lotteriloven. Lovendringen gir Lotteritilsynet mer effektive verktøy til å undersøke og stoppe ulovlige pyramidespill. Lovendringen vil tre i kraft fra 1. juli 2020.
Les heile saka