Mange lurer på hvilke regler som gjelder for å arrangere lotteri eller konkurranser på 17.mai i år. Også årets nasjonaldag ser ut til å bli preget av korona-pandemien, og arrangører må alltid følge myndighetenes krav til smittevern. Likevel er det bare unntaksvis du kan arrangere konkurranser og lotterier digitalt.

Den enkleste formen for lotteri er å arrangere basar

En gjettekonkurranse kan være en basar. Basar er den enkleste formen for lotteri og er den lotteriformen mange benytter på nasjonaldagen. Alle kan arrangere basar, og det er ikke krav til innmelding eller rapportering av regnskap. En basar kan ikke arrangeres digitalt.

Her er de andre kravene til basar:

 • Hvert enkelt lodd kan ikke koste mer enn fem kroner.
 • Enkeltgevinster kan ikke ha en større verdi enn 8000 kroner, og samlet gevinstverdi på basaren må være under 40 000 kroner.
 • Gevinstene må trekkes med loddkjøper til stede. Dette kan skje enten samlet eller ved bruk av lynlotteri der det er trekning uten opphold, som i et kakelotteri.
 • Det er ikke tillatt å selge lodd til en basar 17. mai før på selve nasjonaldagen.
 • Gjettekonkurranser som blir arrangert 17. mai vil kunne være en basar. Men husk at det ikke skal koste mer enn fem kroner å delta (for hvert tips), og at gevinstene må holdes innenfor kravene som skissert.

Meldingslotterier på nasjonaldagen

Mange vil selge lodd før selve nasjonaldagen og da er løsningen smålotteri. Vanligvis er det bare ideelle og frivillige organisasjoner som kan holde smålotteri til inntekt for formålet sitt. På nasjonaldagen gjør vi unntak slik at Foreldrearbeidsutvalg (FAU) kan arrangere lotteri, så lenge inntektene går til 17. maiarrangementet. Dette kan ikke være inntekter som til sist begunstiger en skoleklasse eller en snever gruppe mennesker.

Les også: Smålotteri – Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

Digitalt unntak

Et unntak som gjelder i pandemien er at disse smålotteriene til en viss grad kan arrangeres digitalt. Vi godkjenner at lotteriet blir formidlet via Facebook og at loddkjøper kan sende melding på Facebook (eller Vipps) at de ønsker å kjøpe lodd. 17.maikomiteen (arrangøren) er da ansvarlig for å registrere loddkjøper i et dokument (f.eks. Excel, Word, loddbok) med navn og antall lodd. Hvert lodd skal ha et unikt loddnummer. Dere kan trekke selv ut fra en slik liste. Loddkjøper skal på spørsmål få se at de er registrert med rett antall lodd i dette dokumentet.

Andre regler for smålotteri

Her er andre regler for smålotterier som også må følges:

 • Du kan maks tjene 200 000 kroner på lotteriet.
 • Du må melde inn lotteriet senest 14 dager før salget av lodd starter.
 • Det skal leveres en enkel regnskapsrapport senest en måned etter lotteriet er ferdig.
 • Skrapelodd kan ikke brukes i smålotterier.
 • Pengepremier kan ikke brukes som gevinst i lotteriet.
 • Vi anbefaler vi at gevinstverdien bør utgjøre minst 25 prosent av planlagt omsetning.
 • Gavekort kan brukes som gevinst så lenge disse bare kan veksles inn i varer og ikke direkte i kontanter.
 • Gevinster skal trekkes på forhånd eller i etterkant på en bestemt dato.

Ønsker organisasjonen din å arrangere et tradisjonelt lotteri med omsetning over 200 000 kroner, må organisasjonen søke Lotteritilsynet om løyve til å arrangere lotteriet.