Lotterinemda har behandlet klagen til World Ventures og stadfester Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt vedtak om at selskapet driv et pyramidelignende omsetningssystem.

Konklusjonen til Lotterinemda er slik:

«Lotterinemnda har etter en konkret vurdering av sakens opplysninger samt Lotteri- og stiftelsestilsynet skjønnsmessige vurderinger funnet å ville stadfeste tilsynets vedtak, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.»

Vedtaket i Lotterinemda kan du lese her.

Lotteri- og stiftelsestilsynet fattet 30. april i år vedtak om at World Ventures i Norge må stoppe sin aktivitet fordi de driver ulovlig pyramidevirksomhet.