Ansatte i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Skriv ut Lytt til teksten

Ledelse

Namn Stilling Telefon Mobil
Atle Hamar direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet 57 82 80 01 992 84 300
Bjørn Morten Øen avdelingsdirektør administrasjon 57 82 80 55 902 06 100
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet 57 82 80 40 900 74 974
Elna Berge avdelingsdirektør Lotteritilsynet frivilligheit 57 82 80 20 992 84 303
Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør Lotteritilsynet pengespel 57 82 80 52 976 72 504
Anne Mette Hjelle kommunikasjonsdirektør 57 82 80 30 992 84 302
Kåre Eide fagdirektør teknisk utvikling 57 82 80 37 992 84 328

Kommunikasjon

Namn Stilling Telefon Mobil
Anne Mette Hjelle kommunikasjonsdirektør 57 82 80 30 992 84 302
Bjørn Leirdal seniorrådgjevar 57 82 80 74 992 84 350
Steinar Hatlestad seniorrådgjevar 57 82 80 38 992 84 316

Lotteritilsynet – avdeling pengespill

Namn Stilling Telefon Mobil
Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør Lotteritilsynet pengespel 57 82 80 52 976 72 504
Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgjevar - områdeansv. marknad 57 82 80 25 992 84 313
Frank Hoff Hana seniorrådgjevar - områdeansv. pengespel 57 82 80 75 992 84 363
Eirik Haugen Tysse seniorrådgjevar 57 82 80 48 911 73 967
Liv Røthe rådgjevar 57 82 80 35 992 84 314
Henrik Nordal seniorrådgjevar 57 82 80 77 992 84 309
Steinar Mjøs seniorrådgjevar 57 82 80 45 992 84 356
Trude Iren Hessvik seniorrådgjevar 57 82 80 19 992 84 342
Trygve Hermansen rådgjevar 57 82 80 50 986 39 117
Trude Felde seniorrådgjevar 57 82 80 23 992 84 351
Jonny Engebø seniorrådgjevar 57 82 80 26 992 84 340
Silje Hegdalsaune Egeberg traineé 57 82 80 43
Lars Petter Degnepoll rådgjevar 57 82 82 40 959 94 609
Cecilie Brændmo Dahlgren rådgjevar 57 82 80 67 416 69 155
Silje Sægrov Amble seniorrådgjevar 57 82 80 84 474 09 954
Synnøve Aasland rådgjevar 57 82 82 42 951 65 326

Lotteritilsynet – avdeling frivillighet

Namn Stilling Telefon Mobil
Elna Berge avdelingsdirektør Lotteritilsynet frivilligheit 57 82 80 20 992 84 303
Bjarne Hellem seniorrådgjevar - områdeansv. tilskot 57 82 80 06 992 84 322
Tore Bell seniorrådgjevar - områdeansv. lotteri 57 82 80 24 992 84 339
John Arne Øyen Wennevold rådgjevar 57 82 80 31 941 54 464
Beate Varlid rådgjevar 57 82 80 86 975 43 932
Inger Helen Stenevik rådgjevar 57 82 80 70
Turid Søgnen rådgjevar 57 82 80 39 913 96 232
Simen Romslo førstekonsulent 57 82 80 65
Justin Mulindabigwi rådgjevar 57 82 80 27 938 15 516
Trine Levanger rådgjevar 57 82 80 17 416 81 914
Torje Hirth rådgjevar 57 82 80 95
Johnny Gustavsen seniorrådgjevar 57 82 80 41 992 84 352
Øystein Vallestad Dvergsdal rådgjevar 57 82 80 89 915 09 905
Anne-Lise Bekjorden seniorrådgjevar 57 82 80 32 992 84 345

Stiftelsestilsynet

Namn Stilling Telefon Mobil
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet 57 82 80 40 900 74 974
Karsten Karlsen Sunde seniorrådgjevar - områdeansv. tilsyn 57 82 80 54 971 62 393
Øystein Fosstvedt seniorrådgjevar - områdeansv. forvaltning 57 82 80 42 992 84 318
May Helen Vik seniorrådgjevar
Bjarte Urnes seniorrådgjevar
Liv Tystad seniorrådgjevar
Else Tefre rådgjevar
Per Ole Sollie seniorrådgjevar
Øystein Sellevold rådgjevar
Synnøve Barstad Pukallus seniorrådgjevar
Anja Renate Myrvang rådgjevar
Gro Pleym Iversen seniorrådgjevar
Jo Huus seniorrådgjevar
Britt Gundersen førstekonsulent
Kathrine Bergset rådgjevar

IT – utvikling

Namn Stilling Telefon Mobil
Kåre Eide fagdirektør teknisk utvikling 57 82 80 37 992 84 328
Rolf Woll utviklingsleiar 57 82 80 13 992 84 343
Kristian Walle seniorrådgjevar 57 82 82 47 411 07 968
Anders Neset rådgjevar 57 82 80 94 951 98 502
Tord Jordanger rådgjevar 57 82 80 48 976 70 879
Sindre Hauglum rådgjevar 57 82 80 46 992 84 321
Arne Hammer seniorrådgjevar 57 82 80 53 992 84 335

Administrasjonen

Namn Stilling Telefon Mobil
Bjørn Morten Øen avdelingsdirektør administrasjon 57 82 80 55 902 06 100
Stig Starheim økonomisjef - områdeansvarleg 57 82 80 11 992 84 306
Anders Neerland Soleim IKT driftsleiar 57 82 80 33 992 84 307
Cecilie Astrup Bustad arkivansvarleg 57 82 82 46 977 41 743
Anngunn Ulriksen Vartdal rådgjevar 57 82 80 21
Ulf Stockhaus førstekonsulent 57 82 80 00
Patipanporn Stafsnes førstekonsulent 57 82 80 34
Else Nes rådgjevar 57 82 80 03
Berit Nedberge seniorkonsulent 57 82 80 59 992 84 330
Ingunn Kvåle rådgjevar 57 82 80 12
Janne Kleiven førstekonsulent 57 82 80 09
Siv-Karin Hestad seniorrådgjevar / HR-rådgjevar 57 82 80 44 992 84 325
Vemund Gjesholm seniorkonsulent 57 82 80 51
Monica Flølo førstekonsulent 57 82 80 08
Åse Kristin Andersbakken seniorrådgjevar IKT 57 82 80 62 996 95 299