Denne nettsiden er laget i WordPress, et publiseringsverktøy med åpen kildekode. Det er mest kjent som bloggplattform, men blir i dag brukt på flere millioner nettsider – fra små til store. Vi har valgt verktøyet fordi vi mener det er enkelt, billig og gir oss god kontroll på utgiftene. Vi tok i bruk WordPress høsten 2011 og lanserte i januar 2016 nye nettsider med same publiseringsløsning. Rein Design står bak profil og webdesign og Mediebruket har utviklet de nye sidene.

Best på brukertilpassing

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) mente at vi var beste statlige aktør på brukertilpassing i 2013. Det er vi stolte av.  Vi fikk også seks stjerner på Difis gradering av offentlige nettsider og var nominert som en av tre til årets statlige nettsted.  Difi sine krav jobbar vi kontinuerlig med å tilpasse oss. Vi bruker Siteimprove som verktøy for å overvåke og sikre kvalitet på nett.

Vi har jevnlig brukerundersøkelser for å sikre kvalitet på nett. Vi brukte Epinion i 2016 og i 2017 ble vi nominert blant de fem beste nettsidene blant offentlige virksomheter i Farmandprisen.

Responsivt design

Vi tok tidlig i bruk responsivt design (2012), som gjør at nettsiden dynamisk tilpasser seg skjermbredden. Dette har vi gjort for å tilpasse oss økt bruk av mobil og nettbrett. Førde-bedriften Mediebruket har utviklet responsive nettsider for oss.

Språk

Nettsiden har det meste på både nynorsk og bokmål. Vi tilbyr også enkelte sider på samisk og på engelsk.

Vi har gjennomført et språkprosjekt internt i organisasjonen, og vi har laget vår egen språkprofil. Profilen bruker vi aktivt i all skriftlig kommunikasjon, også på nettsiden.