Postjournalen viser alle inn- og utgåande dokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Åpne utgående dokument blir publiserte i fulltekst, sammen med bingoregnskap og åpne interne notat. De andre dokumentene kan du søke om innsyn i. Alle innsynskrav blir behandlet i tråd med prinsippet om meroffentlighet.

Postjournalen blir publisert fortløpende, med noen dagers forsinkelse for å sikre at mottakere har mottatt brevet. For å se siste dato for publisering må du gå inn på journalen. I spesielt travle perioder kan det ta noe lenger tid før postjournalen blir publisert.

Postliste

Postjournal (postliste) for innsyn i  våre åpne dokument.

eInnsyn

Du kan også bruke eInnsyn og be om innsyn på vanlig måte.
eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for postjournaler i statlige organer.