Arkiv for eldre publikasjoner fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Her finner du oversikt med lenker til eldre relevante publikasjoner fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Årsmeldinger og årsrapporter

Årsstatistikk – norske pengespill

Hjelpelinjen

Handlingsplaner – spilleproblem

Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018 (PDF)
Handlingsplan mot spilleproblemer 2013-15 (PDF)
Action plan to prevent problem gambling 2009-2011 (PDF)
Handlingsplan mot spilleproblemer 2005.

Forskingsrapporter – spilleproblem

Pengespill og dataspill. Endringer over to år blant ungdommer i Norge (Nova-rapport 2013)
Uskyldig moro? (Nova-rapport 2010)
Endringer i norske pengespillvaner (SINTEF-rapport 2010)
Pengespill og pengespillproblemer i Norge 2008 (SINTEF-rapport 2008)
Pengespill- og pengespillproblem i Norge (SINTEF-rapport 2007 )
Pengespill og pengespillproblemer i Norge (SIRUS-rapport 2003)
Underholdning med bismak (Nova-rapport 2003)
Norske pengespel i ei digital framtid (KKD-rapport 2001)

Bingo-statistikk