• Koronavirus – informasjon
 • Krisepakke 2 for frivilligheten
 • Krisepakke 3 for frivilligheten
 • Lukka krets og privatøkonomiske fordeler (veiledning 19)
 • Lukkede organisasjoner (veiledning 18)
 • Meld deg på nyhetsbrev
 • Nøkkeltall krisepakke 2
 • Nøkkeltall krisepakken
 • Nøkkeltall krisepakkene til frivilligheten
 • Nye stimuleringsordninger for frivilligheten
 • Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av covid-19   
 • Om Frivillighetsregisteret m.m. (veiledning 16)
 • Personvern i stiftelser
 • Sjekk om du kan søke tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet
 • Slik søker du tilskudd i forbindelse med arrrangement eller aktiviteter
 • Styretesten – en selvtest for stiftelser
 • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020 – nøkkeltall
 • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
 • Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren
 • Varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
 • Viktige datoer
 • Blogg
 • Forside
 • Lotteri og bingo
 • Om oss
 • Pengespill
 • Pyramidespill
 • Stiftelser
 • Tilskuddsordninger