En spiller som mener han/hun ikke har fått utbetalt den premien vedkommende mener å ha krav på, kan sende inn en protest til Norsk Tipping. Dette gjelder spillene Tipping, Lotto, Viking Lotto, Oddsen, Flax, Joker, Keno og Extra.

Klagefrist

Klagefrist og hvordan en sender henvendelsen til Norsk Tipping går frem av kapittel 1.10 Foreldelse og protest i spillereglene. Dersom klager ikke får medhold hos Norsk Tipping skal selskapet informere spilleren om at vedtaket kan påklages til Lotteritilsynet. En klage på Norsk Tipping sin avgjørelse skal sendes Norsk Tipping, som igjen er pliktig å sende videre til Lotteritilsynet innen 30 dager. Norsk Tipping skal legge ved alle sakens dokumenter til Lotteritilsynet slik at saken blir best mulig opplyst ved vår behandling.

Lotteritilsynet vil etterspørre grunnlaget for et eventuelt avslag fra Norsk Tipping, eller be om mer informasjon fra spilleren, dersom vi mener saken ikke er tilstrekkelig opplyst. Lotteritilsynet sin avgjørelse er endelig og sendes til klager med kopi til Norsk Tipping. Saksbehandlingstiden er normalt tre uker. Vedtaket som påklages sendes på e-post til:
kundeservice@norsk-tipping.no eller per post til: Norsk Tipping, Postboks 4414, 2325 Hamar.

Multix og Belago

En spiller kan klage til lokalinnehaveren hvor terminalen står oppstilt, dersom spilleren mener å ikke ha fått utbetalt premien vedkommende mener å ha krav på, eller på andre forhold som spilleren mener er feil. Informasjon om klagegangen finnes i spillereglene for Multix og Belago kapittel 7.

Dersom klager ikke får medhold av Norsk Tipping skal selskapet informere spilleren om at vedtaket kan påklages til Lotteritilsynet. En klage på Norsk Tipping sin avgjørelse skal sendes til Norsk Tipping, som igjen er pliktig å sende klagen videre til Lotteritilsynet innen 30 dager. Norsk Tipping skal legge ved alle sakens dokumenter slik at saken blir mest mulig opplyst ved vår behandling.