Spilltyper Norsk Tipping

Norsk Tipping er pliktig til å følge retningslinjer for markedsføring av spill og regler for distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler.

Når Norsk Tipping har forslag til nye spill eller endringer i spill og spilleregler skal Lotteritilsynet uttale seg om forslagene før søknad sendes Kulturdepartementet. I uttalen vurderer vi om forslaget innebærer risiko for problematisk spilleadferd, om det har virkning for vår kontroll og om forslaget har andre virkninger på spillemarkedet generelt. Norsk Tipping tilbyr spillene som er listet opp nedenfor.

 • Eurojackpot
 • Extra
 • Joker
 • Keno
 • Lotto
 • Oddsen
 • Tipping
 • Viking Lotto
 • Flax
 • Nettspill (Instaspill)
 • Multix
 • Belago

Se spilleregler for de enkelte spillene på Norsk Tipping sine nettsider.

Multix og Belago

Det går frem av spillereglene for Multix og Belago at det er Lotteritilsynet som godkjenner nye spilltyper på terminalene. Lotteritilsynet mottar søknad med spillbeskrivelse og dokumentasjon for at spillet er i samsvar med krav i spillereglene. Dersom vi finner at dokumentasjon er tilstrekkelig godkjennes normalt spillet. Ved endringer/eller retting av feil i et spill skal Norsk Tipping søke på nytt med ny dokumentasjon.