Informasjon om Poker-NM

Lotteritilsynet har gitt Blodkreftforeningen tillatelse til å gjennomføre årlige norgesmesterskap i turneringspoker i perioden 2015 – 2017. Global Poker Tours NUF er autorisert som entreprenør, og skal arrangere NM i turneringspoker på vegne av Blodkreftforeningen.

Poker-NM 2017 blir arrangert på Gardermoen i tidsrommet 22 – 28 november. Se informasjon om turneringer, tidspunkt m.m.

Tilsyn og kontroll

Lotteritilsynet har løpende dialog med arrangøren for å sikre at arrangementet blir gjennomført i henhold til tillatelsen. Vi gjennomfører tilsyn med de ulike arrangementene. Se lenke til tilsynsrapporter under:

Spørsmål og svar om Poker-NM

Er det lov å spille «cash games» under Poker-NM?

  • Nei. Tillatelsen til arrangøren omfatter kun gjennomføring av turneringspoker uten bruk av kontanter. Forbudet mot spill med kontanter gjelder også for deltakerne i Poker-NM.

Hva er aldergrensen for å spille?

  • Det er 18 års aldergrense for å delta i arrangementet

Er det mulig å betale innkjøp til NM med kontanter?

  • Nei, det er et krav til arrangøren at alle innkjøp skal skje via elektronisk overføring. De tilbyr innkjøp ved bankoverføringer og debetkort (bankaxept)

Vil det være mulig å stille med sponsormerker for pengespillselskap?

  • Forbudet for markedsføring av pengespillselskap uten norsk tillatelse gjelder. Det vil derfor ikke være lov å ha logoer for utenlandske spillselskap eller annen markedsføring som bryter norsk lov.

Hvorfor går bare 85 % av innskuddet til premier?

  • Av innskuddet skal minimum 5 % gå til organisasjonen som har tillatelsen, Blodkreftforeningen, i tillegg kan entreprenøren ta inntil 10 % av innskuddet til å dekke sine kostnader.

Må jeg betale skatt på gevinstene fra NM?

  • Skattemessige spørsmål knyttet til gevinster må avklares med skatteetaten. Du finner kontaktinformasjon på www.skatteetaten.no.

Har jeg lov til å arrangere en privat pokerturnering?

Lotteritilsynet supplerer med flere ‘spørsmål og svar’ fortløpende.