spilleansvarskonferansen-2016-logoSpilleansvarskonferansen 2016 ble arrangert av Lotteritilsynet på Thon Hotel Opera i Oslo den 25. oktober 2016.

Ca. 125 personer deltok på konferansen.

Handlingsplan mot spilleproblemer

Regjeringen vedtok i november 2015 en ny Handlingsplan mot spilleproblemer. Ett av delmålene i handlingsplanen er at ‘Kunnskap skal deles mellom ulike aktører i pengespill og dataspill’. For å oppfylle dette målet arrangeres det derfor regelmessige nasjonale konferanser om spill og spilleproblemer.

Spilleansvarskonferansen 2016

I Norge har arbeidet med å forebygge spilleproblemer skjedd steg for steg. Resultatet er at vi har en relativt streng regulering av pengespillmarkedet. På Spilleansvarskonferansen 2016 ville vi sette søkelyset på det langsiktige arbeidet med spilleansvar og regulering gjennom årets tema:
Spilleansvar – gir langsiktig arbeid resultat?

På konferansen la Universitetet i Bergen fram en ny rapport om hvordan spilleadferden har endret seg for en gruppe spillere over en toårs-periode. Vi fikk også høre om hvordan flere organisasjoner jobber både med påvirkning av myndighetene og behandling av spilleavhengige. Thomas Nilsson, svensk ekspert og psykolog, vurderte arbeidet med spilleansvar i Norge sett utenfra, og på konferansen var også en tidligere spilleavhengig som fortalte og delte sine egne erfaringer som spilleavhengig.

Se konferanseprogrammet, med lenker til presentasjonene.