Som ett av delmålene i 'Handlingsplan mot spilleproblem' skal Lotteritilsynet regelmessig arrangere konferanser om spilleproblem og spilleansvar.

Spilleansvarskonferansen 2018

Spilleansvarskonferansen 2018 var på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo den 23. oktober. 

Kulturminister Trine Skei Grande åpnet konferansen, og det var mange spennende tema på programmet:

Hvordan jobber bransjen med spilleansvar?

Både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er pålagt å samle data om, og overvåke, spillemønsteret til kundene sine. Innsamling av slike personlige data skal brukes til å beskytte spilleren.

Til årets konferanse inviterte de norske spilleoperatørene, og i tillegg Mr. Green Ltd., et av de uregulerte selskapene, for å formidle hvordan de bruker innsamlede data om sine spillere.

Norsk Tipping har fått mye oppmerksomhet fordi de bruker denne informasjonen til å kontakte spillere som viser tegn på problematisk spilleadferd. På konferansen la Tanja Sveen fram resultater fra forskning på hvordan slike proaktive samtaler faktisk virker.

Norsk Rikstoto har laget et omfattende rammeverk for ansvarlig spill, der også de er i gang med å samle data om hvordan kundene spiller. Hvordan systemet er bygget opp og hvordan Norsk Rikstoto har jobbet med spilleansvar det siste året ble  presentert av Carl Fredrik Stenstrøm på konferansen.

Jesper Kärrbrink fra Mr. Green Ltd. formidlet hvordan de bruker innsamlede data om sine spillere, og hvordan de tilnærmer seg problemstillingen omkring ansvarlig spill.

Hva koster pengespill samfunnet?

Mange gode formål i Norge får store beløp fra pengespill. Men hva koster det egentlig for samfunnet at enkelte får problemer med dette? Det er ikke lett å finne ett enkelt og entydig svar, men den tyske forskeren Dr. Ingo Fiedler fra Universitetet i Hamburg har sett på nettopp disse sammenhengene, og fortalte om sine funn på konferansen.

Spillforskning

Hva skjer på forskningsfronten i Norge når det gjelder spillforskning, og hva kan vi forvente av forskning framover? På konferansen presenterte Ståle Pallesen fra Universitetet i Bergen det nye Nasjonale kompetansesenteret for spillforsking (SPILLFORSK).

Ny handlingsplan og rapport om markedsføring

Gjeldende handlingsplan mot spilleproblemer går ut i 2018, og forslag til ny plan ble presentert på konferansen. Det samme ble hovudfunnene i rapporten om markedsføring av pengespill som kom tidligere i år.

Følg lenkene for å se presentasjonene fra konferansen.

Se konferanseprogrammet.