Lotteritilsynet har gjennomført tilsynssak mot Lyoness to ganger. Første gang (i 2014) konkluderte vi med at selskapet i en periode hadde drevet med ulovlig pyramidespill i Norge, men at de innrettet seg til lovlig virksomhet etter at tilsyn ble opprettet.

Her kan du lese vår tilsynsrapport fra 2014 med Lyoness. Se også oversikt over utvidede medlemsfordeler i Lyoness.

Etter tilsynet endret Lyoness sin virksomhet og de opprettet selskapet Lyconet.

Ny tilsynssak i 2017-18

Lotteritilsynet har den senere tid mottatt nye tips om Lyoness og Lyconet og vi har sendt informasjonsbrev til selskapet om pyramideregelen i lotteriloven. Vi har også sendt brev til selskapet der vi ber om opplysninger.

11. januar 2018 sendte vi varsel om vedtak med pålegg om stans av Lyoness sin virksomhet i Norge. Vi konkluderte i varsel om vedtak at Lyoness sin virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16 andre ledd.

Siden den gang har Lyoness byttet navn til myWorld. Den 8. februar 2018 nottok Lotteritilsynet brev frå myWorld/Lyoness med merknader til vedtaket som er varslet. Vi hadde et nytt møte med selskapet 14. mars 2018 der det vart lagt frem nye opplysninger i saken. På bakgrunn av disse opplysningene har vi bedt selskapet legge frem ytterligere informasjon og dokumentasjon i saken. Fristen er satt til 6. april 2018. 31. mai 2018 fattet Lotteritilsynet vedtak om at Lyoness må stanse ulovlig pyramidevirksomhet i Norge.

Tilbake til test

Les mer om pyramidespill.