Lotteritilsynet konkluderte i 2018 med at Lyoness er et ulovlig pyramidespill. Lyoness klaget på vedtaket til Lotterinemnda.  Lotterinemnda fattet 27. januar 2019 vedtak om ikke å ta klagen til følge.

For mer informasjon om korrespondansen mellom Lotteritilsynet og selskapet viser vi til vår postjournal.

Tilbake til test

Les mer om pyramidespill.