Lotteritilsynet har sendt informasjonsbrev til flere selskap der vi orienterer om pyramideregelen i lotteriloven.

Bakgrunnen for at vi sender informasjonsskriv er som oftest at vi har mottatt gjentatte henvendelser om samme virksomhet. Lotteritilsynet har ikke mulighet til å gå inn og vurdere alle virksomheter vi mottar tips om. Dersom vi skal vurdere om en virksomhet bryter lotteriloven § 16 krever dette grundig dokumentasjon og opprettelse av tilsyn.

Når vi sender informasjonsskriv har vi ikke tatt en slik vurdering av virksomheten. Vi sender informasjonsskriv for å gjøre selskapet og eventuelle medlemmer klar over innholdet i regelverket. Ved å sende informasjonsskriv har vi ikke tatt stilling til om vi mener at virksomheten er ulovlig pyramidevirksomhet. Selskapet kan ha enkelte kjennetegn på en pyramidevirksomhet, men vi kan ikke fastslå om det er lovlig eller ulovlig pyramidevirksomhet uten å ha opprettet tilsyn. Informasjonsbrevet er ment å gjøre selskapet og eksisterende og potensielle deltakere i bedre stand til å selv vurdere om selskapet er lovlig og i tråd med lotterilovens § 16.

Her er oversikt over selskapene vi har sendt informasjonskriv til med lenke til brevet.

Se også oversikt over selskap Lotteritilsynet har reagert mot.