I Norge er det forbudt å opprette, drive og delta i pyramidespill og andre pyramidelignende omsetningssystem.

For at et selskap skal regnes som et ulovlig pyramidespill må fire vilkår i lotteriloven oppfylles:

  • selskapet må ha en pyramidestruktur
  • du må betale for å delta
  • du må tjene penger på å verve andre deltakere
  • mer enn halvparten av inntektene må komme fra verving.

Start test