Du fikk {quiz_score} av 9 mulige poeng

Dette må dere rette opp


Takk for at du tok styretesten. Vi håper den er et nyttig verktøy for å få oversikt over status og hvilke forbedringer dere må gjøre i måten styret organiserer arbeidet sitt på. Vi håper også at veiledningen hjelper dere med å finne egnede løsninger for stiftelsen og iverksette tiltak for å gjøre noe med eventuelle mangler og forbedringsområder.

Selv om kravene er felles for alle, gir stiftelsesloven styret anledning til å velge de løsningene som egner seg for og er tilpasset til den enkelte stiftelsen. I små stiftelser vil det dermed ikke være behov for omfattende rutiner og planer, men mer enkel dokumentasjon. Styret bør behandle aktuelle forhold og tiltak som saker på stiftelsens styremøter og dokumentere dette.

Hvis dere trenger ytterligere veiledning om krav og tema i testen, finner du informasjon på våre temasider.