I søknadsskjemaet blir du bedt om å legge inn informasjon om hvert enkelt arrangement eller hver enkelt aktivitet.

Før du går inn i søknadsskjemaet er det lurt å finne frem:

  • Budsjett og regnskap for arrangementet/aktiviteten.
  • Regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangement/aktiviteter, dersom du har det.

Du skal ikke laste opp vedlegg som dokumentasjon i søknaden, men du må kunne legge frem dokumentasjon dersom vi ber om det.

Gå til søknadsskjema

Søknadsfristen er 15. november.

Her kan du se eksempel på hvordan du kommer frem til tallene du skal fylle inn i søknadsskjemaet:

Når du har sendt inn søknaden får du en kvittering på e-post.

Det er søker sitt ansvar å legge rette opplysninger inn i søknaden. Lister med nøkkelinformasjon fra søknadene blir publisert på nettsidene våre. Vi behandler søknadene og betaler ut puljevis så raskt vi kan, men vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare på saksbehandlingstid for enkeltsøknader.

Har du flere spørsmål? Her kan du finne spørsmål og svar.