Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Det er søker sitt ansvar å legge inn rette opplysninger i søknaden. Lister med nøkkelinformasjon fra søknadene blir publisert på våre nettsider. Vi behandler søknadene og betaler ut så raskt som mulig, og i flere puljer.

I søknadsskjemaet blir du bedt om å legge inn informasjon om hvert enkelt arrangement/aktivitet.

Før du går inn i søknadsskjemaet er det lurt å finne frem:

 • Budsjett og regnskap for arrangementet/aktiviteten
 • Regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangement/aktiviteter, dersom du har det.

Sponsor- og reklameinntekter og pengegaver blir ikke kompensert i denne ordningen og skal ikke tas med i søknaden

Søker du kompensasjon for mer enn 25 arrangementer må du sende inn en ny søknad fra arrangement 26 osv. Dere kan samle like arrangementer, for eksempel seriespill eller cupspill. Det vil si at dere ikke trenger å sende inn en søknad for hver enkelt kamp.

Definisjoner – begrepsavklaring

 • Budsjettert inntekt: Budsjettert inntekt er alle inntektene dere budsjetterte med for arrangementet/aktiviteten, bortsett fra budsjetterte sponsor- og reklameinntekter og pengegaver. Sponsor- og reklameinntekter og pengegaver blir ikke kompensert.
 • Faktisk inntekt: Faktisk inntekt er alle inntektene dere faktisk har mottatt i forbindelse med arrangementet/aktiviteten. Faktiske sponsor- og reklameinntekter og pengegaver skal ikke tas med.
 • Bortfalte kostnader er kostnader dere har lagt inn i budsjettet, men som du har spart fordi arrangementet eller aktiviteten ikke ble gjennomført. Bortfalte kostnader knyttet til sponsor- og reklameinntekter og pengegaver skal ikke tas med.
 • Inntektsbortfall er budsjettert inntekt minus bortfalte kostnader og faktisk inntekt.
 • Fradrag: Dekning fra forsikringer, avtaler eller kompensasjon fra andre statlige kompensasjonsordninger.

Det som blir kompensert er budsjettert inntekt minus bortfalte kostnader og faktisk inntekt. Fradrag må også trekkes fra. 

Her kan du se eksempler på hvordan du kommer frem til tallene som skal inn i søknadsskjemaet:

Eksempel 1: Kompensasjon i forbindelse med eget arrangement. 

Eksempel 2: Kompensasjon i forbindelse med utleie.

Eksempel 3: Kompensasjon i forbindelse med mistet oppdrag.

Eksempel 4: Kompensasjon i forbindelse med tapte billettinntekter fra annet enn arrangement.

Andre opplysninger

Inntektsbortfallet skal så langt det er mulig kunne dokumenteres ved å vise til regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangementer eller spesifiserte aktiviteter.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge frem dokumentasjon dersom vi spør om det.

Slik søker du:

 1. Logg inn med ID-porten
 2. Velg organisasjon og oppgi kontaktperson
 3. Fyll ut egenerklæring
 4. Legg inn informasjon om hvert enkelt arrangement/aktivitet. Like arrangement over en periode kan slås sammen.
 5. Send inn

Søknaden blir lagret underveis. Dvs. at dersom du ikke får ferdigstilt søknaden første gang, kan du når som helst gå tilbake og fullføre søknaden.

Når søknaden er sendt inn vil du motta en e-post med kvittering på innsendt søknad vedlagt en kopi av søknaden.

Søknadsfristen er 15. januar.

OBS: Akkurat nå har vi problemer med kvitteringsmelding etter at  søknaden er levert. Det blir jobbet med å rette dette.

Søk her

Har du spørsmål? Vi anbefaler at du ser innom våre spørsmål og svar om ordningen.

Du kan også kontakte oss på krisepakke@lottstift.no. Husk å legge ved telefonnummer slik at vi kan ringe deg ved behov.