Stiftelsestilsynet er også tildelt myndighet til å fatte vedtak etter dekningsloven (kapittel 3).

Ifølge lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) er Stiftelsestilsynets oppgaver i hovedsak

Har du spørsmål?  Se vår FAQ om beslagsforbud.

Har du fortsatt spørsmål?  Bruk vårt kontaktskjema.