Stiftelsestilsynet ønsker å dele og utveksle kunnskap med stiftelsessektoren i Norge. Et tiltak for dette er Stiftelseskonferansen som blir arrangert 9. - 10. april 2019 i Førde.

Samarbeid i konkurransen – stiftelser inn i framtida, er tema for Stiftelseskonferansen 2019. Konferansen blir arrangert 9-10. april 2019 på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde.

Stiftelseskonferansen

Målet vårt er at både private og offentlige aktører skal kjenne godt til stiftelsesformen og hvilke muligheter og avgrensninger som ligger i denne organisasjonsformen. I et samfunn med raske endringer, kan stiftelser representere kontinuitet og varige verdier. Men stiftelser må også ta stilling til hvordan de best kan få ut potensialet til stiftelsen. Vi trenger alle å orientere oss mot fremtiden.

Stiftelseskonferansen handler om å lære av hverandre, få god kunnskap og utvikle seg.

Målgruppe

Målgruppen for Stiftelseskonferansen er først og fremst styremedlemmer og daglig ledelse i stiftelser, men den er også aktuell for andre som arbeider med eller har interesse for stiftelser.

Program og påmelding

Se  konferanseprogrammet.

Meld deg på konferansen

Her kan du se en kort oppsummering fra Stifteleskonferansen 2017.