Stiftelsestilsynet ønsker å dele og utveksle kunnskap med stiftelsessektoren i Norge. Et tiltak for dette er Stiftelseskonferansen som ble arrangert 9. - 10. april 2019 i Førde.

Samarbeid i konkurransen – stiftelser inn i framtida, var tema for Stiftelseskonferansen 2019. Konferansen ble arrangert 9-10. april 2019 på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde.

Her finn du lenke til presentasjonane frå konferansen

Stiftelseskonferansen

Målet vårt er at både private og offentlige aktører skal kjenne godt til stiftelsesformen og hvilke muligheter og avgrensninger som ligger i denne organisasjonsformen. I et samfunn med raske endringer, kan stiftelser representere kontinuitet og varige verdier. Men stiftelser må også ta stilling til hvordan de best kan få ut potensialet til stiftelsen. Vi trenger alle å orientere oss mot fremtiden.

Les avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøls oppsummering av årets konferanse.

Stiftelseskonferansen handler om å lære av hverandre, få god kunnskap og utvikle seg.

Målgruppe

Målgruppen for Stiftelseskonferansen er først og fremst styremedlemmer og daglig ledelse i stiftelser, men den er også aktuell for andre som arbeider med eller har interesse for stiftelser.