Ekstra stor saksmengde

Stiftelsestilsynet har for tiden ekstra stor saksmengde og en presset bemanningssituasjon. Det betyr at vi ikke klarer å behandle alle saker innenfor den vanlige fristen på fire uker.

Lenger saksbehandlingstid

Stiftelsene og våre andre brukere må derfor regne med lenger saksbehandlingstid en tid framover, og for noen sakstyper inntil åtte uker.

Vi minner ellers om at dersom all dokumentasjon som blir krevd ligger ved en søknad i utgangspunktet, vil det påvirke saksbehandlingstiden positivt.

Sjekk oversikten vår over hjelpeskjema og malar.