Reglene for momskompensasjon er fastsatt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner vedtatt av Kulturdepartementet.

Uberettiget eller for mye utbetalt kompensasjon vil bli krevd tilbakebetalt i henhold til forskriften. Momskompensasjon som har blitt tildelt til konkurransevridende virksomhet, kan kreves tilbake i inntil 10 år i henhold til EØS-avtalen.

I tillegg til forskriften har Kulturdepartementet laget to skriv som utdyper hvordan forskriften skal forstås på noen områder:

Veiledninger og hjelpetekster

Nedenfor finner du samlet oversikt over veiledninger og hjelpetekster (disse er også lenket til i artiklene).

1. Avgrensninger i henhold til forskriften §6:

2. Fradrag i henhold til forskriften §7 – (forenklet modell)

3. Kostnader uten rett til kompensasjon i henhold til forskriften §8 – (dokumentert modell)

4. Diverse hjelpetekstar