Regjeringens handlingsplan

Ett av målene i Regjeringens handlingsplan mot spillproblemer for 2016-2018 er tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd. Frivillige støttegrupper er et viktig lavterskel hjelpetilbud til mennesker som opplever spilleproblemer. Støttegrupper bidrar sammen med hjelpeapparatet og offentlige myndigheter med å forebygge problemer og redusere skadevirkninger. I tillegg har også andre organisasjoner særlig aktiviteter innenfor sine områder med målsetting om å hjelpe, forebygge eller informere om spilleproblemer. Det er viktig at frivillige organisasjoner med god kjennskap til feltet, kan sette i gang aktiviteter basert på egne erfaringer.

Disse kan søke

Følgende grupper kan søke om drifts- og/eller prosjekttilskudd:

 • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot spilleavhengige eller andre med problematisk spilleatferd.
 • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot pårørende til spilleavhengige
 • Andre organisasjoner som arbeider med problemstillinger knyttet til spilleavhengighetsproblematikk / problematisk spilleatferd.

Lotteritilsynet forvalter ordningen, og søknadsfristen er 31. januar hvert år.

Tildeling i 2018

Disse organisasjonene fikk tildelt tilsammen kr 2.150.000 i 2018:

 • Spilleavhengighet Norge:  kr 1.600.000 (driftstilskudd)
 • Tyrkisk barn og ungdoms organisasjon: kr 50.000 (prosjekttilskudd)
 • Norsk forening for spillproblematikk: kr 200.000 (driftstilskudd)
 • Norsk Parkinsonforbund: kr 100.000 (prosjekttilskudd)
 • Forum for Oppvekst og Sosialpolitisk arbeid: kr 50.000 (prosjekttilskudd)
 • Barnevakten: kr 150.000 (prosjekttilskudd)

Tildeling i 2017

Disse organisasjonene fikk tildelt tilsammen kr 2.010.000 i 2017:

 • Spilleavhengighet Norge:  kr 1.500.000 (driftstilskudd)
 • Tyrkisk barn og ungdoms organisasjon: kr 50.000 (prosjekttilskudd)
 • Norsk forening for spillproblematikk: kr 200.000 (driftstilskudd)
 • Norsk Parkinsonforbund: kr 110.000 (prosjekttilskudd)
 • Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende: kr 50.000 (prosjekttilskudd)
 • Barnevakten: kr 100.000 (prosjekttilskudd)

Tildeling i 2016

Disse organisasjonene fikk tildelt tilsammen kr 1.600.000 i 2016:

 • Spilleavhengighet Norge:  kr. 1.000.000 (driftstilskudd)
 • Tyrkisk barn og ungdoms organisasjon: kr 50.000 (prosjekttilskudd)
 • Norsk forening for spillproblematikk: kr. 200.000 (driftstilskudd)
 • Norsk Parkinsonforbund: kr 110.000 (prosjekttilskudd)
 • Barnevakten: kr. 240.000 (prosjekttilskudd)