Endret søknadsfrist til 4. mai for tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping i 2020

Det er innført en midlertidig forskrift for fordeling av Norsk Tipping sitt spilleoverskudd til landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner for tildelingsåret 2020. Den midlertidige forskriften gjør at de samfunnsnyttige og humanitære organisasjonene kan få tilskudd fra Norsk Tipping utbetalt allerede i mai.

Det er som tidligere år kun sentralledd eller sentralorganisasjon som kan søke. 

Midlertidig ordning

Midlertidig forskrift om unntak fra regler om tildeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, vart gjort gjeldende fra 24. april 2020.

Formålet med forskriften er å bidra, gjennom tidlegere utbetaling av tilskudd i 2020, til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern og rednings- og beredskapsoppgåver.

Tildeling av tilskudd blir basert på årsregnskap fra 2018. Det blir ikke gitt anledning til å bruke 2019 regnskap.

Vilkår i Forskrift 4. mai 2018 nr. 678 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, gjelder så langt annet ikke følger av midlertidig forskrift.

Mer informasjon

Her finner du spørsmål og svar om ordningen.

Slik søker du

Organisasjoner som fikk tildelt tilskudd i 2019 melder fra til Lotteritilsynet om at en ønsker tildeling. Melding skal gjøres på eget meldingsskjema.

Organisasjoner som søkte i fjor og venter på endelig klagebehandling har anledning til å bli vurdert i 2020. Vurderingen vil bli gjort på samme grunnlag som i 2019. Melding skal gjøres på meldingsskjema.

Søknadsskjema skal brukes av organisasjoner som ikke fikk tildelt tilskudd i 2019. Søknadsskjema  skal leveres sammen med utfyllt egenerklæringsskjema (om ikke dette var levert i forbindelse med søknad om momskompensasjon i 2019).

Send ferdig utfyllt melding/søknad sammen med ev. egenerkæring til postmottak@lottstift.no.

Søknadsfristen var 4. mai 2020.

Har du spørsmål ta kontakt på denne e-postadressen: tilskudd2020@lottstift.no