Spørsmål og svar – fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner i 2020

 

Dersom vi ikke rekker å søke nå kan vi benytte oss av den ordinære søknadsfristen 1. september?  

Søknadsfristen i år er 4. mai. Det vil ikke være mulig å søke etter denne søknadsfristen. 

Hvorfor er det årsregnskap 2018 som skal ligge til grunn?  

For å gjennomføre utbetaling i mai må Lotteritilsynet legge til grunn årsregnskapet for 2018. Det gjør det mulig å betale ut midler raskt, da Lotteritilsynet har tilgang til data for 2018 for de som mottok midler i ordningen i 2019 eller i momskompensasjonsordningen i 2019.  

Hvorfor kan vi ikke bruke 2019 regnskap dersom dette er klart?  

Det er ikke mulig å klare tidlig utbetaling med 2019 regnskap. De fleste organisasjonene har ikke ferdig behandlet årsregnskap for 2019, og det ville uansett ikke være mulig å benytte dette uten saksbehandling. For å sikre likebehandling av organisasjonene må alle benytte 2018 regnskap.  

Hvordan vil søknadsprosessen bli i 2021?  

 I 2021 vil søknadsfristen være 1. september som normalt og midler vil utbetales i desember. Årsregnskap 2020 vil ligge til grunn for tildeling i 2021.  

Organisasjonen mottok midler i ordningen i 2019. Hva må forberedes for å få midler i 2020?  

Dersom organisasjonen mottok tilskudd i 2019 er det ikke nødvendig å forberede en søknad. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil gjenbruke data fra fjoråret. Lenker til Melding og Skjema blir lagt ut på Lotteritilsynets nettsider 27. april.   

Organisasjonen mottok momskompensasjon i 2019, men ikke midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Hva må forberedes for å få midler i 2020?  

 Dersom organisasjonen fyller vilkårene i forskrift 4. april 2018 nr. 678 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping  

og mottok momskompensasjon i 2019, må det påregnes å fylle ut et enkelt søknadsskjema. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil gjenbruke datagrunnlaget fra momskompensasjonsordningen i fjor. Lenker til Melding og Skjema blir lagt ut på Lotteritilsynets nettsider 27. april  

Organisasjonen mottok ikke midler fra noen av disse ordningene. Hva skal til for å kunne motta tilskudd? 

 Dersom organisasjonen fyller vilkårene i forskrift 4. april 2018 nr. 678 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping må organisasjonen fylle ut et søknadsskjema. Det må legges ved årsregnskap for 2018 godkjent av statsautorisert revisor godkjent og signert årsmelding for 2018, revisjonsberetning for 2018 og egenerklæring om frivillig innsats. Mer informasjon vil bli lagt ut på Lotteritilsynets nettsider 27 april    

Organisasjonen søkte i 2019 men fikk avslag og saken er til klagebehandling. Kan organisasjonen allikevel søke i år?   

Ja dersom organisasjonen ikke har fått et endelig vedtak om avslag i saken fra siste klageinstans kan organisasjonen søke. Det kommer mer informasjon om hvordan organisasjonen skal melde inn at de vil bli vurdert på Lotteritilsynets nettsider 27. april Søknaden vil bli vurdert på samme grunnlag som i fjor.  

Siden årsregnskap for 2018 gjenbrukes betyr det at organisasjonen får det samme som i fjor? 

Nei, dette vil blant annet være avhengig av størrelsen på potten, og om det er flere organisasjoner som søker og mottar midler i år enn i fjor.  

  

Har du spørsmål ta kontakt på denne e-postadressen: tilskudd2020@lottstift.no