Tilskuddsordninger – oversikt tildelinger

Her finner du lenker til statistikker og oversikter for de ulike tilskuddsordningene som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter.

Krisepakken for frivilligheten:

Momskompensasjonsordningene:

Norsk Tippings overskudd:

2020:

Lotteri- og stiftelsestilsynet har gjort vedtak om tildeling til totalt 46 landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Se oversikt her.

2019:
Av overskuddet i Norsk Tipping for 2018 gikk 804,8 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Tilskuddet er utbetalt i 2019 slik:

  • Norges Røde Kors er tildelt 254,3 millioner
  • Redningsselskapet er tildelt 156,9 millioner
  • Norsk Folkehjelp er tildelt 19,3 millioner

Det resterende beløpet, på 374,2 millioner, er fordelt slik:

Oversikt over søkere og tildelt beløp i 2019.

2018:
Av overskuddet i Norsk Tipping for 2017 gikk 794,4 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Tilskuddet er utbetalt i 2018.

2017:
Tilsammen 730,5 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping for 2016 gikk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Tilskuddet er utbetalt i 2017.

Støttegrupper for spilleavhengige: