Tilskuddsordninger – oversikt tildelinger

Her finner du lenker til statistikker og oversikter for de ulike tilskuddsordningene som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter.

Momskompensasjonsordningene:

Norsk Tippings overskudd:

2018:
Av overskuddet i Norsk Tipping for 2017 gikk 794,4 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Tilskuddet er utbetalt i 2018.

2017:
Tilsammen 730,5 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping for 2016 gikk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Tilskuddet er utbetalt i 2017.

Støttegrupper for spilleavhengige: