2. gangs utlysning

Lotteritilsynet og Helsedirektoratet ønsker å samarbeide med eksterne aktører om forebyggingsarbeid. Nasjonale aktører som arbeider med problematisk spilleatferd kan støttes med midler.

Lotteritilsynet og Helsedirektoratet lyser ut inntil én million kroner til tiltak som skal forebygge pengespill- og dataspillproblemer. Beløpet vil bli tildelt ett eller flere prosjekt der målsettingen er å forebygge problematisk spilleatferd på nasjonalt nivå.

Myndighetene ønsker å samarbeide med eksterne aktører om forebyggingsarbeidet. Nasjonale aktører som arbeider med problematisk spilleatferd kan støttes med midler.

Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018) har følgende målgrupper: Barn, unge, yngre voksne, pårørende og familier, minoriteter og utsatte grupper i sosiale eller sårbare situasjoner (f.eks. grupper med lav inntekt, grupper i arbeidslivet og studenter eller ved sykdom og tidligere problemspilling).

Målgruppen barn og unge er dekket ved allerede igangsatt arbeid, og prioriteres ikke her.

Med denne utlysningen ønsker vi å nå nasjonale organisasjoner eller aktører som i prosjektsøknaden retter sitt arbeid mot noen av de andre målgruppene.

Hvem kan søke

Landsdekkende aktører som ikke dekkes av til­skuddsordningen for frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd, kan søke om midler. Ved tildeling av midler kommer det til å bli lagt vekt på prosjektets formål og hvordan prosjektet blir organisert for å oppnå en nasjonal geografisk spredning.

Det kan søkes om inntil én million kroner. Beløpet vil bli fordelt på en eller flere søkere. Midlene vil bli utbetalt som en engangsutbetaling i løpet av våren 2018.  Det er ikke kjent om slike midler blir lyst ut i 2019.

Send søknad til  postmottak@lottstift.no  eller per post til: Lotteritilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse med budsjett og framdriftsplan. Søknader vil bli behandlet av Lotteritilsynet i samråd med Helsedirektoratet og Medietilsynet.

For nærmere informasjon om utlysningen ta kontakt med seniorrådgiver Jonny Engebø, tlf. 57 82 80 26, eller rådgiver Lars Petter Degnepoll på tlf. 57 82 82 40.

Søknadsfrist er 30. august 2018.

Handlingsplan mot spilleproblemer finner du her. Denne utlysningen er tiltak 1.1.b i handlingsplanen.