Lotteritilsynet kan etter søknad gi en tillatelse med tre års varighet til å holde årlige norgesmesterskap i turneringspoker med inntil fem regionale kvalifiseringsturneringer. Lotteritilsynet har lagt ut søknadsskjema for tillatelser for perioden 2020 – 2023 med søknadsfrist 11. januar 2021.

Hvem kan søke?

Landsdekkende samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner kan søke om tillatelse.

Organisasjonen(e) må sende søknad om å bli godkjent som lotteriverdig før søknad om NM i turneringspoker sendes til Lotteritilsynet, jf. forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. § 2-1.   Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon skal sendes Lotteritilsynet på eget søknadsskjema. 

Forskrift til lov om lotterier m.v. § 8  krever at søker har «få eller ingen inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet». Ved vurderingen av om en organisasjon har få inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet, skal det legges vekt på i hvilken grad organisasjonen får midler fra tippenøkkelen eller har tillatelse til å holde andre lotteri med hjemmel i lotterilova.

Alle søkere må betale et gebyr på 10.000 kroner. Faktura blir sendt ut straks etter søknadsfristen.

Bruk av entreprenør 

Søker kan knytte til seg en entreprenør som gjennomfører turneringene på vegner av organisasjonen.

Entreprenør må ha relevant kompetanse til å gjennomføre arrangementet. Det må i søknaden beskrives hva kompetanse og erfaring turneringsleder og arrangementsansvarlige har fra tidligere til å gjennomføre store landbaserte pokerturneringer og arrangement med mange deltakere over flere dager. Det skal i tillegg beskrives hva kompetansekrav søker stiller til turneringsleiing og kortutdelere.

Entreprenør må sende søknad om å bli autorisert før søknad om NM i turneringspoker sendes til Lotteritilsynet, se forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. § 2.2. Søknad om autorisasjon skal sendes til Lotteritilsynet på eget søknadsskjema.

Vilkår for arrangementet

De viktigste vilkårene for selve arrangementet er:

  • Maksimalt 5000 deltakere.
  • Maksimalt innskudd på kr 20 000 per deltaker under norgesmesterskapet.
  • Maksimalt innskudd på kr 5 000 i kvalifiserings
  • Maksimal hovedpremie kr 2 000 000.
  • Maksimal del til entreprenør er 20 % av innskuddet.
  • Minimum del til formålet er 5 % av innskuddet.
  • 18 års aldersgrense på deltakerne.
  • Krav til elektronisk innbetaling av innskudd og utbetaling av premie.

Les om regelverk for Poker- NM.

Søknadsbehandling

Søknadsfristen er 11. januar 2021.

Søknadsskjema finner du her.

Skjemaet med vedlegg skal sendes til postmottak@lottstift.no, alternativt via post til Lotteritilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Søknadene vil bli vurdert ut fra den informasjonen som vi har fått innen søknadsfristen.

Endring i regelverket

Endringer i regelverket for poker er på høring og vil gjøres gjeldene for ny tillatelse. Høringsfristen var 4. januar 2021.