Kulturdepartementet har hatt regelverket for nye stimuleringsordningar for frivilligheita på høyring.

Ordningane er no godkjent hos EØS` kontrollorgan ESA. Les pressemelding frå Kulturdepartementet.

Vi skal forvalte dei ulike ordningane, meir informasjon finn du her.