Her finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om dei nye tilskotsordningane.

Tilskot til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Dette er ei tilskotsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Internasjonale meisterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdscup og landskampar er omfatta av ordninga. Det same er seriespel på øvste nivå i lagidrettar, samt OBOS-ligaen i fotball.

Ordninga gjeld frå 1. januar til 30. juni 2021. Vi har no opna for søknadar. Søknadsfristen er 18. august 2021.

Les meir om ordninga og søk her.

Tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitetar

Kulturdepartementet har gjort justeringar i denne delen av tilskotsordninga. Forslaget er no til godkjenning hos ESA.

Les pressemelding frå Kulturdepartementet 28. april.

Nærare informasjon og rettleiing til denne delen av ordninga blir lagt ut her på nettsida så snart det er klart. Vi kjem truleg til å opne for søknadar i juni 2021.

Tilskot for dei som har mottatt momskompensasjon

Organisasjonar som fekk momskompensasjon i 2020 kan få tilskot, og fyller ut ei eigenerklæring. Fristen for å sende inn eigenerklæringa var 20. april 2021.

Utbetaling til lag og foreiningar er no klar, her kan du sjå nøkkeltal.

Dei som mottar midlar frå denne delen av ordninga kan også søke tilskot i samband med gjennomføring av arrangement eller aktivitetar.

Om tilskotsordningane

Dei nye tilskotsordningane skal støtte opp under frivilligheits- og idrettspolitiske mål om brei deltaking og mangfald ved å støtte sektoren gjennom covid-19-krisa. Ordningane skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktivitetar og arrangement, som er tilpassa smittervernrestriksjonar. Dei skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbodet i organisasjonane.

Forskrift om tilskotsordning til frivilligheita er todelt.

  • Tilskot for dei som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskot i samband med arrangement eller aktivitetar for frivillige organisasjonar. (OBS! Denne delen av ordninga blir justert. Vi kjem tilbake med meir informasjon så fort den er klar).

Forskrift om midlertidig tilskotsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren finn du her.