Aktuelt

Lyoness er eit ulovleg pyramideliknande omsetningssystem

Det slår Lotterninemnda fast etter å ha avgjort klagen frå Lyoness. Lyoness klaga på Lotteritilsynets vedtak, men klaga er ikkje tatt til følge.
Les heile saka

Endringar i bingoregelverket er vedtatt

Kulturdepartementet har vedtatt endringar i bingoregerket. Endringane følgjer opp stortingsmedlinga frå 2016-17 - Alt å vinne, ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.
Les heile saka

Ny handlingsplan mot speleproblem 2019-2021

Kulturdepartementet har fastsett ny handlingsplan mot speleproblem for perioden 2019 - 2021.
Les heile saka

Full momskompensasjon for idrettsanlegg i 2018

Ekstraløyving I samband med  saldering av statsbudsjettet for 2018 har Stortinget vedteke ei tilleggsløyving på 19 millionar kroner som kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det betyr at søkjarane får utbetalt heile det godkjende søknadsbeløpet. Godkjent søknadsbeløp i 2018 var på totalt 304 millionar kroner. Utbetaling før jul Alle…
Les heile saka

Grasrottilsyn med eliteserieklubbane

Dagens dokumentasjon er ikkje tilstrekkeleg til å kunne konkludere om grasrotmidlar blir brukt i strid med regelverket.
Les heile saka

Overskotet frå Norsk Tipping er fordelt

Nær 800 millionar kroner er fordelt, sjå kva formål pengane gjekk til.
Les heile saka

Lag og organisasjonar får 1,4 milliardar kroner før jul

24 055 frivillige lag og organisasjonar vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til saman 1,42 milliardar kroner. I 2018 er avkortinga 25,5 prosent av det godkjende beløpet.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet opnar tilsyn med Misjonen Jesus Leger

Stiftelsestilsynet opnar tilsyn med stiftelsen Misjonen Jesus Leger. Tema for tilsynet er om styret sikrar at utdelingar er i samsvar med formålet, og forvaltar stiftelsen forsvarleg.
Les heile saka

Vedtak om Romanistiftelsen omgjort

Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond og tre avsette styremedlemmer klaga den 28. april 2017 på vedtak gjort av Stiftelsestilsynet den 10. april 2017. Stiftelsesklagenemnda har no avgjort klagen.
Les heile saka