Aktuelt

Høyring – endringar i regelverket om forbod mot betalingsformidling for pengespel

Forslag til endringer i regelverket om forbod mot betalingsformidling for pengespel utan norsk løyve er sendt på høyring 20. april 2018.
Les heile saka

Lotteri- og stiftelsestilsynets årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 er klar.
Les heile saka

Ny forskrift om meirverdiavgiftskompensasjon frå 1. januar 2019

Det blir ingen endring i regelverket for årets søknad.
Les heile saka

Henrik Nordal er ny avdelingsdirektør i Lotteritilsynet

Leiinga i Lotteri- og stiftelsestilsynet har tilsett Henrik Nordal (39) som ny avdelingsdirektør i Lotteritilsynet. 
Les heile saka

Lyoness – status i tilsynssaken

Lotteritilsynet sitt tilsyn med Lyoness/myWorld pågår framleis. Vi har bedt om meir dokumentasjon i saka og selskapet har fått frist til å legge fram ny informasjon og dokumentasjon innan 6. april 2018.
Les heile saka

Lagmannsretten forkasta anken frå WorldVentures

Borgarting lagmannsrett har konkludert med at WorldVentures dreiv eit ulovleg pyramideliknande omsetningssystem i Norge. Lagmannsretten har derfor i dom av 5. mars 2018 forkasta anken frå WorldVentures.
Les heile saka

Pengespelreklame via SMS og e-postar er det farlegaste

Reklame for pengespel er farlegast for dei som har eit speleproblem, eller som står i fare for å få det.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – status mars 2018

Fristen for å søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg gjekk ut 1. mars.
Les heile saka

Varsel om vedtak sendt til Lyoness

Lotteritilsynet har 11. januar 2018 sendt varsel om vedtak med pålegg om stans av Lyoness si verksemd i Norge.
Les heile saka