Aktuelt

Støttegrupper kan søkje om tilskot

Frivillige støttegrupper for speleavhengige, og andre organisasjonar som særleg rettar verksemda mot problematisk speleåtferd, kan søkje om økonomisk støtte. Søknadsfristen er 31. januar 2017.
Les heile saka

Nasjonal kamfiksingseining samarbeider med Sportradar

Lotteritilsynet oppretta i 2016 ei nasjonal kampfiksingseining som skal kartlegge omfanget, førebyggje og motarbeide manipulering av idrettskonkurransar. Eininga har no inngått ei avtale med Sportradar, som overvåkar over 550 speloperatørar og sitter på store mengder relevant data. Henrik Nordal er seniorrådgjevar i kamfiksingseininga. Vi er no i ein fase…
Les heile saka

Deler ut nær 1,3 milliardar før jul

23 000 frivillige lag og organisasjonar vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til saman 1,29 milliardar kroner. I 2016 er avkortinga 23,7 prosent av det godkjende beløpet.
Les heile saka

Ulovleg marknadsføring av spilleautomater.com via Folkeandelen

Lotteri- og stiftelsestilsynet har gjort vedtak om at spilleautomater.com og Folkeandelen må stoppe ulovleg marknadsføring og formidling av pengespel. Frist for å etterkomme vedtaket er 30. november 2016.
Les heile saka

Ulovleg pengespelreklame for LeoVegas frå MrDeal

Lotteritilsynet har mottatt fleire tips fra nordmenn om utsending av ulovleg reklame for LeoVegas. Reklamen er sendt på SMS frå MrDeal.
Les heile saka

Denne appen skal stoppe kampfiksing

Norske idrettsutøvarar kan no bruke ein ny effektiv og moderne app til å melde frå om kampfiksing eller forsøk på å fikse resultat i sportskonkurransar. Det er NISO som tilbyr appen, medan tips og informasjon som kjem inn går direkte til Lotteritilsynets kampfiksingseining. Appen heiter Red Button.
Les heile saka

Svak nedgang for bingo første halvår 2016

Bingoomsetninga går ned Entreprenørbingo omsette for 1,9 milliardar kroner første halvår 2016. Til samanlikning var tilsvarande omsetning 4,1 milliard for heile 2015.  Til lag og organisasjonar vart det i første halvår 2016 overført 95 millionar kroner eller 5 prosent av brutto omsetning. Tilsvarande var overføringa 205 millionar kroner i 2015.
Les heile saka

Tilrår fleire endringar i stiftelseslova

Skiljet mellom alminnelege og næringsdrivande stiftelsar bør opphevast, og enkle vedtektsendringar kan vedtakast utan godkjenning av Stiftelsestilsynet. Det er to av forslaga til endringar i stiftelseslova frå Stiftelseslovutvalget. Gjeldande stiftelseslov har vore verksam sidan 1. januar 2005, og etter den tid har det skjedd ei vesentleg utvikling i stiftelsessektoren. Som ledd…
Les heile saka

Endring av penge- og datapelproblem i Norge 2013-15

Universitetet i Bergen gjennomførte hausten 2013 ei undersøking om penge- og dataspelproblem. Hausten 2015 vart ei ny undersøking gjort der dei som deltok i 2013 kunne delta på nytt. 5809 personer deltok i oppfølgingsundersøkinga. Av dei som deltok hausten 2013, deltok 60 % i 2015.
Les heile saka

Fleire søkjer momskompensasjon

Seniorrådgjevar Bjarne Hellem i Lotteritilsynet. Det kom inn 1 444 søknader om momskompensasjon i 2016. Dette er  fleire enn i 2015, ein auke på 7 %. Også søknadsbeløpet har auka med 124 millionar kroner samanlikna med i fjor. Søknadsbeløpet er i år på 1, 724 milliardar kroner. Søknadsråma er…
Les heile saka