Aktuelt

Momskompensasjon til idrettsanlegg – utbetaling i juni

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk inn 512 søknader, mot 419 i fjor.
Les heile saka

Forslag om endringar i regelverket for Poker-NM

Høyringsforslag Forslag til endring i forskrift om lotterier m.v. (lotteriforskriften) §8 om NM i turneringspoker (Poker-NM) er sendt på høyring. Dei viktigaste forslaga til endringar er: Maksimalt innskot til Poker-NM blir auka til kr 5 000 i regionale kvalifiseringsturneringar (tidlegare kr 2 000), og til kr 20 000 i…
Les heile saka

Ber mediehusa skjerpe kontrollen med ulovlege annonser

Lotteritilsynet ber mediehusa skjerpe kontrollen av digitale annonser. Den siste tida har vi sett ei auke i ulovleg reklame for utanlandske spelselskap i norske nettaviser.
Les heile saka

Får du ikkje sendt e-post?

Enkelte vil ha problem med å sende e-post til oss i dag. Vi jobbar med å rette opp i dette. Inntil det er retta, ta kontakt med oss på telefon om det hastar. Har du generelle spørsmål kan du også kontakte oss på Facebook eller…
Les heile saka

Tre av fem selskap stoppar pengespeltransaksjonar

Tre av fem betalingsformidlarar har stoppa å formidle pengespeltransaksjonar til nordmenn etter at Lotteritilsynet sendte vedtak til norske bankar.
Les heile saka

Foreslår full kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 ei tilleggsløyving på 10 millionar kroner til kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka

Risikabelt å spele på utanlandske nettspel

Fleire utanlandske spelselskap informerer sine kundar om at du kan spele på selskapa som før, utan fare for at gevinst ikkje blir utbetalt til din konto. Dette skjer etter at Lotteritilsynet har sendt vedtak til norske bankar om å stoppe betalingstransaksjonar til og frå utanlandske pengespelselskap. Lotteritilsynet minner om at du alltid tar ein risiko ved å spele hos spelselskap som ikkje har løyve i Norge.
Les heile saka

Worldpay har innretta seg etter vårt vedtak

Lotteritilsynet sendte vedtak til norske bankar i april om å stoppe betalingstransaksjonar til og frå utanlandske pengespelselskap på nett. Les saka her. Worldpay, som var ein av dei største betalingsformidlarane av pengespel til nordmenn, har innført nye rutinar og stoppar no transaksjoner til nordmenn til og frå…
Les heile saka

Nye lotterikonsept – to løyve er gitt etter §7 i lotteriforskrifta

Lotteritilsynet har vedteke å gi to lotteriløyve utan loddtrekning. Fem andre som oppfylte søknadsvilkåra først etter søknadsfristen, får delta i loddtrekning om dei resterande tre lotteriløyva.
Les heile saka