Aktuelt

Forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskot

Kulturdepartementet har sendt på høyring forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.
Les heile saka

Forslag til ny forskrift om grasrotandel sendt på høyring

Kulturdepartementet har sendt på høyring forslag til ny forskrift om Grasrotandelen.
Les heile saka

Lotteritilsynet vurderer å reagere mot Lyoness

Mange spørsmål frå publikum Lotteritilsynet har fått mange tips og spørsmål frå publikum om Lyoness er eit pyramidespel. På bakgrunn av dette har vi funne grunnlag for å skrive til selskapet og be dei gjere greie for verksemda som dei driv i Norge. Ber om opplysningar Den 6. april 2017…
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – utbetaling i juni

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk inn 512 søknader, mot 419 i fjor.
Les heile saka

Forslag om endringar i regelverket for Poker-NM

Høyringsforslag Forslag til endring i forskrift om lotterier m.v. (lotteriforskriften) §8 om NM i turneringspoker (Poker-NM) er sendt på høyring. Dei viktigaste forslaga til endringar er: Maksimalt innskot til Poker-NM blir auka til kr 5 000 i regionale kvalifiseringsturneringar (tidlegare kr 2 000), og til kr 20 000 i…
Les heile saka

Ber mediehusa skjerpe kontrollen med ulovlege annonser

Lotteritilsynet ber mediehusa skjerpe kontrollen av digitale annonser. Den siste tida har vi sett ei auke i ulovleg reklame for utanlandske spelselskap i norske nettaviser.
Les heile saka

Får du ikkje sendt e-post?

Enkelte vil ha problem med å sende e-post til oss i dag. Vi jobbar med å rette opp i dette. Inntil det er retta, ta kontakt med oss på telefon om det hastar. Har du generelle spørsmål kan du også kontakte oss på Facebook eller…
Les heile saka

Tre av fem selskap stoppar pengespeltransaksjonar

Tre av fem betalingsformidlarar har stoppa å formidle pengespeltransaksjonar til nordmenn etter at Lotteritilsynet sendte vedtak til norske bankar.
Les heile saka

Foreslår full kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 ei tilleggsløyving på 10 millionar kroner til kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka