Aktuelt

Frivillige lag og organisasjonar får over 1,6 milliardar kroner i momskompensasjon

Nær 22 000 organisasjonar får over 1,6 milliardar kroner i momskompensasjon. Sjå lista her.
Les heile saka

Lotteritilsynet har meldt Lyoness til politiet

Meldinga er sendt 1. oktober 2019, og vi ber om etterforsking av straffbare forhold knytt til lotterilovas § 16 om ulovleg pyramideliknande omsettingssystem.
Les heile saka

Stiftelsen Misjonen Jesus Leger får kritikk etter tilsyn

Stiftelsen har ikkje hatt god nok styring og kontroll med at pengane dei samlar inn går til formålet, og private givarar har ikke fått god nok informasjon om kva dei gir pengar til. Det viser Stiftelsestilsynet sitt tilsyn med Misjonen Jesus Leger.
Les heile saka

Regjeringa skal vurdere kven som skal tilby spel på hest

Norsk Rikstoto har konsesjon på totalisatorspel ut 2021. På same tid jobbar regjeringa med eit forslag til ny pengespellov. Dei vil vurdere om totalisatorspela til Norsk Rikstoto skal overførast til Norsk Tipping når konsesjonen går ut, eller førast vidare.
Les heile saka

Nye tal: Mindre ulovlig TV- reklame for pengespel

Trenden held fram. Det er mindre ulovleg reklame for pengespel på norske TV- skjermar. – Dette viser at jobben vi gjer for å stoppe ulovleg marknadsføring har effekt, seier direktør Gunn Merete Paulsen.
Les heile saka

Over 1900 har søkt momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar har søkt om over to milliardar kroner i momskompensasjon.
Les heile saka

Over 200 organisasjonar mista lotterigodkjenninga

211 organisasjonar rapporterte ikkje rekneskap og 51 av desse mista samtidig retten til å arrangere store lotteri eller ta del i bingo.
Les heile saka

Auke i gebyr for databingo i lokale

Det er gjort ei endring i bingoforskrifta § 17 første ledd.
Les heile saka

Norsk Rikstotots hovudoppgåve er å tilby ansvarlege spel, ikkje å sikre hestenæringa inntekter

Norsk Rikstoto skal innføre totalgrenser for kor mykje spelarane kan satse og tape, og det har skapt debatt om hestenæringas framtid. – Omsynet til tapte inntekter for hestesporten kan ikkje gå framfor å beskytte spelarar frå alvorlege speleproblem, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
Les heile saka