Aktuelt

Høyringssvar til forslaget om nye reglar for stiftelsar

Her kan du lese høyringssvaret vårt til forslaget om nye reglar om stiftelsar.
Les heile saka

Varsel om vedtak – BML Group må stanse å tilby pengespel i Noreg på spelsider som Betsson og Norgesautomaten

Lotteritilsynet har varsla at vi vil fatte eit vedtak med pålegg om at BML Group Limited må stanse å tilby pengespel til Norge utan norsk løyve.
Les heile saka

Utsett frist for levering av årsrekneskap i 2021

I 2021 er fristen for å levere årsrekneskap utsett med to månader.
Les heile saka

Omsetningsramma for store lotteri blir justert

Lotteri som er regulert etter § 7 i forskrifta har ei omsetningsramme på 300 millionar. Kulturdepartementet har no vedteke at omsetningsramma skal regulerast etter konsumprisindeksen.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet deltar i internasjonalt samarbeid

I samband med kartlegging av stiftelsesrettsleg lovverk i Europa er Stiftelsestilsynet trekt inn som ekspert av European Foundation Centre (EFC).
Les heile saka

Nye reglar om møte i foretak gjeld frå 1. juni

Midlertidig lov om digitale møte blir oppheva 1. juni, og ny permanent lov gjeld frå same dato. Endringa omfattar mange typar foretak, også stiftelsar.
Les heile saka

Forslag til nye reglar for stiftelsar på høyring

Nærings- og fiskeridepartementet har forslag til nye reglar for stiftelsar ut til opa høyring.
Les heile saka

Tvangsmulkt til SEO-Butler for ulovleg marknadsføring og formidling av pengespel

SEO-Butler får tvangsmulkt på 2000 kroner dagleg frå 25. mai, etter vedtak frå Lotteritilsynet.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet i gang med stort tematilsyn

Skal sjå på korleis pengeutdelande stiftelsar jobbar med formålet. -Vi vil styrke styra sin kunnskap om korleis dei bør organisere dette arbeidet, og mange stiftelsar formidlar at dei har behov for rettleiing, seier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.
Les heile saka