Aktuelt

Fleire søkjer momskompensasjon

Fristen for frivillige lag og organisasjonar for å søkje om kompensasjon for kostnader til meirverdiavgift gjekk ut 1. september.
Les heile saka

Nye lotterikonsept – dei tre siste løyva er trekte

Totalt fem lotteriløyve Totalt fem lotteriløyve har vore lyst ut etter §7 i lotteriforskrifta. Dette gjeld store lotteri med årleg  omsetning inntil 300 millionar kroner, og med ni års varigheit. Forskrifta slår fast at ved meir enn fem søkarar som tilfredsstiller krava skal løyva tildelast ved loddtrekning. Trekninga er gjennomført…
Les heile saka

Nye lotterikonsept – trekning av tre løyve etter §7 i lotteriforskrifta

Lotterinemnda har gjort vedtak i alle klagesakene om nye lotterikonsept. Ingen av klagene ble tatt til følgje, og det er klart for trekning av tre løyve etter §7 i lotteriforskrifta. Trekninga finn stad fredag 29. september 2017 i Lotteritilsynets lokale i Førde.
Les heile saka

Poker-NM 2018-2020, utlysing av løyve

Lotteritilsynet kan etter søknad gi eitt løyve med tre års varigheit til å halde årlege norgesmeisterskap i turneringspoker med inntil fem regionale kvalifiseringsturneringar. Lotteritilsynet lyser no ut løyve for perioden 2018 – 2020. Landsdekkande samfunnsnyttige eller humanitære organisasjonar kan søkje om løyve. Her finn du meir informasjon om vilkår,…
Les heile saka

Forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskot

Kulturdepartementet har sendt på høyring forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.
Les heile saka

Forslag til ny forskrift om grasrotandel sendt på høyring

Kulturdepartementet har sendt på høyring forslag til ny forskrift om Grasrotandelen.
Les heile saka

Lotteritilsynet vurderer å reagere mot Lyoness

Mange spørsmål frå publikum Lotteritilsynet har fått mange tips og spørsmål frå publikum om Lyoness er eit pyramidespel. På bakgrunn av dette har vi funne grunnlag for å skrive til selskapet og be dei gjere greie for verksemda som dei driv i Norge. Ber om opplysningar Den 6. april 2017…
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – utbetaling i juni

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk inn 512 søknader, mot 419 i fjor.
Les heile saka

Forslag om endringar i regelverket for Poker-NM

Høyringsforslag Forslag til endring i forskrift om lotterier m.v. (lotteriforskriften) §8 om NM i turneringspoker (Poker-NM) er sendt på høyring. Dei viktigaste forslaga til endringar er: Maksimalt innskot til Poker-NM blir auka til kr 5 000 i regionale kvalifiseringsturneringar (tidlegare kr 2 000), og til kr 20 000 i…
Les heile saka