Aktuelt

Lotteritilsynet åtvarar mot Cash FX

Vi får mange tips og henvendelsar med spørsmål om Cash FX kan vere eit ulovleg pyramidespel. Vårt beste råd er å halde seg unna dette selskapet.
Les heile saka

Åtvaring frå Lotteritilsynet: Ikkje la deg lure av Lyoness

Lotteritilsynet klaga, men politiet opprettheld at dei legg vekk Lyoness-saka på grunn av kapasitetsomsyn. -Dette betyr ikkje at Lyoness driv lovleg. Dei har lurt mange nordmenn, og vi vil åtvare mot selskapet.
Les heile saka

Nær 1,7 milliardar i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar

Over 22 000 frivillige lag og organisasjonar får nær 1,7 milliardar kroner i momskompensasjon. Sjå oversikt over mottakarar og tildelt beløp.
Les heile saka

Nær 1,1 milliardar kroner til frivilligheita i krisepakke 2

Vi er no ferdige med alle søknadane i krisepakke 2. Nær 26 000 arrangement og annan aktivitet har fått koronastøtte.
Les heile saka

Dispensasjon frå bingoforskrifta

Lotteritilsynet gir dispensasjon frå bingoforskrifta som følgje av koronaviruset. Dispensasjonen gjeld til 3. mars 2021.
Les heile saka

Midlertidig lov om unnatak for styremøte er forlenga

Den midlertidige lova gjeld no fram til 1. juni 2021.
Les heile saka

29 nye millionar utbetalt i krisepakke 2

I dag blir det betalt ut nær 29 millionar kroner til dei som har søkt om støtte frå krisepakke 2 for frivillige lag og organisasjonar. 
Les heile saka

Ny rettleiing – slik rapporterer du ulovleg pengespelverksemd

ØKOKRIM og Lotteritilsynet har laga ei felles rettleiing for bankar og finansforetak.
Les heile saka

No kan frivilligheita søke på ny krisepakke

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknader. Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om å få dekka tapte inntekter frå 12. mars og ut 2020.
Les heile saka