Aktuelt

– Ulovlege pengespelselskap fekk kritikk frå eigen bransje

Lotteritilsynet møtte pengespelbransjen i København. - Pengespelbransjen ser det som problematisk for omdømmet til spelindustrien at enkelte aktørar opererer ulovleg i Noreg, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i tilsynet.
Les heile saka

Utanlandske spelselskap utnyttar kommunevalet for å få publisitet

Mange aviser skriv om ordførarodds frå spelselskap. – Dette er pengespelselskap som opererer ulovleg i Noreg, og som utnyttar valkampen og brukar avisene strategisk for å få eksponering og publisitet.
Les heile saka

Høyring – unntak frå kvitvaskingslova for lag og foreiningar

Finansdepartementet har sendt på høyring forslag til unntak frå kvitvaskingslova for dei som tilbyr foreiningsbingo og enkelte særskilte lotteri ("§6-lotterier").
Les heile saka

Arendalsuka 2019: Korleis stoppe ulovleg spelreklame i media?

Vi inviterer til ein aktuell og spennande paneldebatt under Arendalsuka.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2019

I år fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet 538 søknader om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka

Ope brev til Norges sjakkforbund: Kindred er ein ulovleg aktør i Noreg

Lotteritilsynet åtvarar Norges sjakkforbund mot å inngå samarbeidsavtale med pengespelaktøren Kindred. Norges sjakkforbund bør vurdere konsekvensane ved å inngå ein slik avtale nøye. Å fronte eit samarbeid med en aktør som i dag bevisst bryt norsk lov kan potensielt medføre brot på pengespelregelverket.
Les heile saka

Lyoness får ikkje halde fram verksemda

Oslo byfogdembete har avslått Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG sitt krav om å få halde fram verksemda i Noreg fram til det ligg føre ei rettskraftig avgjerd.
Les heile saka

Tilsynsrapport med Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsestilsynet har ikkje avdekka forhold som tyder på brot på forsvarleg forvaltning etter stiftelseslovas reglar.
Les heile saka

– Mange spelar for å flykte frå traume

- Det er ikkje spenninga fleirtalet av dei med speleproblem er ute etter, dei vil flykte frå noko, seier ein av dei fremste ekspertane på spelproblematikk i Norden.
Les heile saka