Aktuelt

Nytt verktøy for å stoppe marknadsføring av ulovlege pengespel

Stortinget har vedtatt endringar i kringkastingslova som skal gjere det enklare å stoppe marknadsføring på tv og i bestillingstenester av pengespel som ikkje har løyve i Norge. Lovendringa gjeld frå 01.01.2021.
Les heile saka

Andre pulje av krisepakke-utbetaling er klar

I dag kjem den andre pulje med utbetalingar frå krisepakken for korona-avlyste, stengde eller utsette arrangement
Les heile saka

Tilskot frå speleoverskotet til Norsk Tipping – tildelinga for 2020 er klar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har gjort vedtak om tildeling til totalt 46 landsdekkande samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.
Les heile saka

Tapte klagesak: Unibet og Maria Casino kan ikkje tilby pengespel i Noreg

Pengespelselskapet Trannel nådde ikkje fram med klage på Lotteritilsynets vedtak, og må stanse å tilby nordmenn pengespel frå spelsidene Maria Casino, Unibet, Storspiller og Bingo.
Les heile saka

Lotteritilsynet klagar på politiet si avgjerd om å legge vekk Lyoness-saka

Lotteritilsynet meiner det framleis er grunnlag for politiet å etterforske Lyoness for pyramideverksemd, og klagar på Oslo politidistrikt si avgjerd om å legge vekk saka av kapasitetsomsyn. -Saka er for alvorleg til å bli lagt vekk, seier seniorrådgjevar i Lotteritilsynet, Monica Alisøy Kjelsnes.
Les heile saka

Webinar – omfang av penge- og dataspelproblem i Noreg

Bli med på webinar tysdag 19. mai kl. 10.00 der vi saman med Universitetet i Bergen (UiB) presenterer rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019».
Les heile saka

No kan frivillige lag og organisasjonar søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,685 milliarder kroner i 2020.
Les heile saka

Foreslår full kompensasjon for moms til idrettsanlegg

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke løyvinga til kompensasjon av anleggsmoms med 106,5 millionar kroner.
Les heile saka

Krisepakken blir forlenga og justert

Regjeringa foreslår at kompensasjonsordningane for idrett, frivilligheit og kultur blir forlenga, justert og auka.
Les heile saka