Aktuelt

Tvangsmulkt til SEO-Butler for ulovleg marknadsføring og formidling av pengespel

SEO-Butler får tvangsmulkt på 2000 kroner dagleg frå 25. mai, etter vedtak frå Lotteritilsynet.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet i gang med stort tematilsyn

Skal sjå på korleis pengeutdelande stiftelsar jobbar med formålet. -Vi vil styrke styra sin kunnskap om korleis dei bør organisere dette arbeidet, og mange stiftelsar formidlar at dei har behov for rettleiing, seier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.
Les heile saka

Dispensasjon frå bingoforskrifta – forlenging

Lotteritilsynet forlenger dispensasjon frå bingoforskrifta som følgje av koronaviruset. Dispensasjonen gjeld til 26. mai 2021.
Les heile saka

Forslag om å justere omsetningsramma for store lotteri på høyring

Lotteritilsynet har sendt på høyring eit forslag om å konsumprisindeksjustere omsetningsramma i lotteri som har årleg omsetning på opp til 300 millionar.
Les heile saka

Tilsynet med Nordnorsk Kunstmuseum er ferdig

Stiftelsestilsynet meiner at styrebehandlinga i samband med at direktøren for museet vart skifta ut var hastig, men forsvarleg.
Les heile saka

563 søknader om momskompensasjon til idrettsanlegg

1. mars var fristen for søknad om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Sjå kven som har søkt og søknadsbeløp.
Les heile saka

Skal du arrangere lotteri 17.mai i år? Her er reglane som gjeld for nasjonaldagen

Mange lurer på korleis dei kan arrangere lotteri og basar på 17.mai. For også årets nasjonaldag ser ut til å bli prega av korona-pandemien, og arrangørar av 17.maifeiringar må alltid følgje myndigheitene sitt krav til smittevern.
Les heile saka

Lotteritilsynet åtvarar mot Cash FX

Vi får mange tips og henvendelsar med spørsmål om Cash FX kan vere eit ulovleg pyramidespel. Vårt beste råd er å halde seg unna dette selskapet.
Les heile saka

Åtvaring frå Lotteritilsynet: Ikkje la deg lure av Lyoness

Lotteritilsynet klaga, men politiet opprettheld at dei legg vekk Lyoness-saka på grunn av kapasitetsomsyn. -Dette betyr ikkje at Lyoness driv lovleg. Dei har lurt mange nordmenn, og vi vil åtvare mot selskapet.
Les heile saka