Aktuelt

Ny lov om pengespel på høyring

Kulturdepartementet har sendt forslag til ny lov om pengespel på høyring.
Les heile saka

Endringar i stiftelsesloven på høyring

Regjeringa foreslår å endre stiftelsesloven og opne for å oppheve kommunale bustadstiftelsar. Lovforslaget er sendt på høyring.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2020

Det blir gitt full kompensasjon til idrettsanlegg i 2020. Sjå oversikt over kven som har søkt og kva dei har fått i kompensasjon.
Les heile saka

Facebook fjerna 36 av sidene til ulovlege spelselskap

Pengespelselskapa dreiv ulovleg marknadsføring på Facebook. No er sidene fjerna.
Les heile saka

Ulovleg pyramidespel skal stoppast av EU-samarbeid

Stortinget vedtok 24. april 2020 fleire endringar i lotterilova. Endringa gir Lotteritilsynet meir effektive verktøy til å undersøke og stoppe ulovlege pyramidespel. Lovendringa vil ha verknad frå 1. juli 2020.
Les heile saka

Lotteritilsynet kartlegg korleis bankene handterer betalingsformidlingsforbodet

Lotteritilsynet skal gjennom ei spørreundersøking skaffe seg informasjon om korleis bankene stoppar pengepremiar og innskot frå ulovlege utanlandske spelselskap, og kva slags tilnærming bankane og finansinstitusjonane har til speleproblem.
Les heile saka

Norske stiftelsar delte ut 5,8 milliardar i 2019

Solid auke i utdelingar, viser ny undersøking frå Stiftelsestilsynet. Stiftelsane hadde òg 4 millionar dugnadstimar og 100 000 frivillige.
Les heile saka

Webinar: Stiftelsestilsynet legg fram ferske tal om norske stiftelsar

Tysdag 16.juni legg Stiftelsestilsynet fram nye tal om kor mykje pengar stiftelsar delar ut, samt kor mange dugnadstimar og frivillige dei har. - Noko av dette har vi ikkje undersøkt før, og det er spennande tal, seier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.
Les heile saka

Nær 272 millionar delt ut i krisepakken for korona-avlyste arrangement

Til saman 1787 lag og organisasjonar har fått utbetalt nærare 272 millionar kroner. Siste utbetaling i krisepakken for arrangørar i frivilligheita som måtte avlyse arrangement i mars og april kjem i dag.
Les heile saka