Aktuelt

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar

Søknadsfristen for 2018 er ute, og det kom inn i alt 1725 søknader.  Av desse søkjer 1327 etter forenkla modell, og 398 etter dokumentert modell.
Les heile saka

Dei nye store lotteria er i gang

Vi får ein del spørsmål frå publikum om nye store lotteri har lov å marknadsføre og tilby spel i Norge. Her kan du sjå kven som har fått løyve.
Les heile saka

Trude Felde er ny president i IAGR

Seniorrådgjevar i Lotteritilsynet, Trude Felde, er vald til ny president i IAGR. Dette skjedde under IAGR-konferansen i København i går.
Les heile saka

Internasjonal bekymring over uklare skilje mellom dataspel og pengespel

Lotteritilsynet har saman med 15 andre internasjonale pengespelmyndigheiter signert ei erklæring for å uttrykke vår felles bekymring for uklare skilje mellom pengespel og dataspel. Saman oppfordrar vi dataspelbransjen til å gå i dialog med pengespelmyndigheitene når vi ber om det. Behovet for dialog med datspelbransjen har blitt meir relevant med…
Les heile saka

Over 250 organisasjonar kan miste godkjenninga

Lag og organisasjonar med godkjenning for å halde lotteri og/eller bingo skal levere rekneskapsopplysningar til Lotteritilsynet innan 1. juni kvart år.
Les heile saka

Klage frå Lyoness til behandling i Lotterinemnda

Lyoness har klaga på Lotteritilsynets vedtak. Klagen er sendt over til Lotterinemda for endeleg avgjersle.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2018

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk i år inn 490 søknader, mot 512 i fjor.
Les heile saka

Kampfiksingseininga inngår samarbeid med GLMS

Lotteritilsynet har inngått ei avtale om å samarbeide med Global Lottery Monitoring Systems (GLMS) mot kampfiksing og manipulering av idrettsresultat.
Les heile saka

Gunn Merete Paulsen blir direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gunn Merete Paulsen er tilsett som direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ho skal fungere i perioden Atle Hamar er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.
Les heile saka