Aktuelt

– Speleavhengigheit er brutalt, men det er hjelp å få

Lotteritilsynet med ny informasjonskampanje om konsekvensane av speleavhengigheit: - Konsekvensane av er brutale, og viser kvifor ansvarlegheit må gå framfor profitt når det gjeld pengespel.
Les heile saka

Vil unngå ulovleg pengespelreklame under handball- EM

Idrettsforbundet og Handballforbundet tar initiativ til å informere om regelverket, og ber Lotteritilsynet bistå. – Det er veldig positivt om dette kan bidra til at det blir enklare for idretten å unngå ulovleg marknadsføring retta mot nordmenn, seier direktør Gunn Merete Paulsen.
Les heile saka

Stor kartlegging av norske stiftelsars samfunnsbidrag

Stiftelsestilsynet spør alle stiftelsane i Noreg i ny temaundersøking. – Vi veit at stiftelsar er betydelege bidragsytarar i det norske samfunnet. No vil vi ha meir og breiare kunnskap om dette, seier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.
Les heile saka

No kan det bli vanskelegare å satse pengar hos utanlandske spelselskap

Endringar i betalingsformidlingsforbodet skal gjere arbeidet med å stoppe pengeoverføringar til og frå utanlandske pengespelselskap meir effektivt.
Les heile saka

Overskotet frå Norsk Tipping er fordelt

Over 800 millionar kroner er fordelt. Sjå kva formål pengane gjekk til.
Les heile saka

Frivillige lag og organisasjonar får over 1,6 milliardar kroner i momskompensasjon

Nær 22 000 organisasjonar får over 1,6 milliardar kroner i momskompensasjon. Sjå lista her.
Les heile saka

Lotteritilsynet har meldt Lyoness til politiet

Meldinga er sendt 1. oktober 2019, og vi ber om etterforsking av straffbare forhold knytt til lotterilovas § 16 om ulovleg pyramideliknande omsettingssystem.
Les heile saka

Stiftelsen Misjonen Jesus Leger får kritikk etter tilsyn

Stiftelsen har ikkje hatt god nok styring og kontroll med at pengane dei samlar inn går til formålet, og private givarar har ikke fått god nok informasjon om kva dei gir pengar til. Det viser Stiftelsestilsynet sitt tilsyn med Misjonen Jesus Leger.
Les heile saka

Regjeringa skal vurdere kven som skal tilby spel på hest

Norsk Rikstoto har konsesjon på totalisatorspel ut 2021. På same tid jobbar regjeringa med eit forslag til ny pengespellov. Dei vil vurdere om totalisatorspela til Norsk Rikstoto skal overførast til Norsk Tipping når konsesjonen går ut, eller førast vidare.
Les heile saka