Aktuelt

Stiftelsestilsynet deltar i internasjonalt samarbeid

I samband med kartlegging av stiftelsesrettsleg lovverk i Europa er Stiftelsestilsynet trekt inn som ekspert av European Foundation Centre (EFC).
Les heile saka

Nye reglar om møte i foretak gjeld frå 1. juni

Midlertidig lov om digitale møte blir oppheva 1. juni, og ny permanent lov gjeld frå same dato. Endringa omfattar mange typar foretak, også stiftelsar.
Les heile saka

Forslag til nye reglar for stiftelsar på høyring

Nærings- og fiskeridepartementet har forslag til nye reglar for stiftelsar ut til opa høyring.
Les heile saka

Tvangsmulkt til SEO-Butler for ulovleg marknadsføring og formidling av pengespel

SEO-Butler får tvangsmulkt på 2000 kroner dagleg frå 25. mai, etter vedtak frå Lotteritilsynet.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet i gang med stort tematilsyn

Skal sjå på korleis pengeutdelande stiftelsar jobbar med formålet. -Vi vil styrke styra sin kunnskap om korleis dei bør organisere dette arbeidet, og mange stiftelsar formidlar at dei har behov for rettleiing, seier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.
Les heile saka

Dispensasjon frå bingoforskrifta – forlenging

Lotteritilsynet forlenger dispensasjon frå bingoforskrifta som følgje av koronaviruset. Dispensasjonen gjeld til 24. juni 2021.
Les heile saka

Forslag om å justere omsetningsramma for store lotteri på høyring

Lotteritilsynet har sendt på høyring eit forslag om å konsumprisindeksjustere omsetningsramma i lotteri som har årleg omsetning på opp til 300 millionar.
Les heile saka

Tilsynet med Nordnorsk Kunstmuseum er ferdig

Stiftelsestilsynet meiner at styrebehandlinga i samband med at direktøren for museet vart skifta ut var hastig, men forsvarleg.
Les heile saka

563 søknader om momskompensasjon til idrettsanlegg

1. mars var fristen for søknad om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Sjå kven som har søkt og søknadsbeløp.
Les heile saka