Lotteritilsynet har i vår vurdert verksemda til selskapet Lyoness i Norge. Konklusjonen er no klar.

Selskapet driv ikkje ulovleg verksemd i Norge


I den foreløpige tilsynsrapporten konkluderer Lotteritilsynet med at Lyoness ikkje driv eit  ulovleg pyramideliknande omsetningssystem i Norge i strid med lotterilova § 16 andre ledd. Konklusjonen byggjer på den informasjonen som Lotteritilsynet har om Lyonness si verksemd i Norge i dag.

Vi kjem tilbake med meir detaljert informasjon om saka seinare.