Aktuelt

Nær 1,7 milliardar i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar

Over 22 000 frivillige lag og organisasjonar får nær 1,7 milliardar kroner i momskompensasjon. Sjå oversikt over mottakarar og tildelt beløp.
Les heile saka

Nær 1,1 milliardar kroner til frivilligheita i krisepakke 2

Vi er no ferdige med alle søknadane i krisepakke 2. Nær 26 000 arrangement og annan aktivitet har fått koronastøtte.
Les heile saka

Dispensasjon frå bingoforskrifta

Lotteritilsynet gir dispensasjon frå bingoforskrifta som følgje av koronaviruset. Dispensasjonen gjeld til 28. april 2021.
Les heile saka

Midlertidig lov om unnatak for styremøte er forlenga

Den midlertidige lova gjeld no fram til 1. juni 2021.
Les heile saka

29 nye millionar utbetalt i krisepakke 2

I dag blir det betalt ut nær 29 millionar kroner til dei som har søkt om støtte frå krisepakke 2 for frivillige lag og organisasjonar. 
Les heile saka

Ny rettleiing – slik rapporterer du ulovleg pengespelverksemd

ØKOKRIM og Lotteritilsynet har laga ei felles rettleiing for bankar og finansforetak.
Les heile saka

No kan frivilligheita søke på ny krisepakke

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknader. Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om å få dekka tapte inntekter frå 12. mars og ut 2020.
Les heile saka

Høyringssvar: Departementet foreslår å opne for oppheving av kommunale bustadstiftelsar

Les Stiftelsestilsynet sitt høyringssvar.
Les heile saka

Nær 600 nye millionar til frivillige organisasjonar

I dag blir det betalt ut nær 600 millionar kroner til dei som har søkt om støtte frå krisepakken for frivillige lag og organisasjonar. 
Les heile saka