Aktuelt

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2019

I år fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet 538 søknader om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka

Ope brev til Norges sjakkforbund: Kindred er ein ulovleg aktør i Noreg

Lotteritilsynet åtvarar Norges sjakkforbund mot å inngå samarbeidsavtale med pengespelaktøren Kindred. Norges sjakkforbund bør vurdere konsekvensane ved å inngå ein slik avtale nøye. Å fronte eit samarbeid med en aktør som i dag bevisst bryt norsk lov kan potensielt medføre brot på pengespelregelverket.
Les heile saka

Lyoness får ikkje halde fram verksemda

Oslo byfogdembete har avslått Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG sitt krav om å få halde fram verksemda i Noreg fram til det ligg føre ei rettskraftig avgjerd.
Les heile saka

Tilsynsrapport med Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsestilsynet har ikkje avdekka forhold som tyder på brot på forsvarleg forvaltning etter stiftelseslovas reglar.
Les heile saka

– Mange spelar for å flykte frå traume

- Det er ikkje spenninga fleirtalet av dei med speleproblem er ute etter, dei vil flykte frå noko, seier ein av dei fremste ekspertane på spelproblematikk i Norden.
Les heile saka

Forbodet mot betalingsformidling av pengespel blir effektivisert

Regjeringa har vedteke endringar i forskrifta om forbod mot betalingsformidling av pengespel som ikkje har norsk løyve. Dei nye endringane følgjer opp Stortingsmeldinga fra 2016-2017 Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.
Les heile saka

Vedtak med pålegg om stans av ulovleg pengespeltilbod – Trannel International Ltd.

Pålegg om stans Trannel International Limited driv spelsidene Unibet, Maria Casino, Storspiller og Bingo. Lotteritilsynet har no gjort vedtak med pålegg om at Trannel International Limited stansar det ulovlege tilbodet om pengespel frå desse spelsidene.  Vedtaket er eitt av fleire tiltak som Lotteritilsynet gjennomfører for å stoppe det ulovlege tilbodet…
Les heile saka

Nytt nettkurs i pengespelproblematikk

Lotteritilsynet bidrar i eit nytt nettkurs om pengespelproblem retta mot arbeidslivet.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – status mars 2019

Søknadsfristen for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg gjekk ut 1. mars.
Les heile saka