Aktuelt

Facebook fjerna 36 av sidene til ulovlege spelselskap

Pengespelselskapa dreiv ulovleg marknadsføring på Facebook. No er sidene fjerna.
Les heile saka

Ulovleg pyramidespel skal stoppast av EU-samarbeid

Stortinget vedtok 24. april 2020 fleire endringar i lotterilova. Endringa gir Lotteritilsynet meir effektive verktøy til å undersøke og stoppe ulovlege pyramidespel. Lovendringa vil ha verknad frå 1. juli 2020.
Les heile saka

Lotteritilsynet kartlegg korleis bankene handterer betalingsformidlingsforbodet

Lotteritilsynet skal gjennom ei spørreundersøking skaffe seg informasjon om korleis bankene stoppar pengepremiar og innskot frå ulovlege utanlandske spelselskap, og kva slags tilnærming bankane og finansinstitusjonane har til speleproblem.
Les heile saka

Norske stiftelsar delte ut 5,8 milliardar i 2019

Solid auke i utdelingar, viser ny undersøking frå Stiftelsestilsynet. Stiftelsane hadde òg 4 millionar dugnadstimar og 100 000 frivillige.
Les heile saka

Webinar: Stiftelsestilsynet legg fram ferske tal om norske stiftelsar

Tysdag 16.juni legg Stiftelsestilsynet fram nye tal om kor mykje pengar stiftelsar delar ut, samt kor mange dugnadstimar og frivillige dei har. - Noko av dette har vi ikkje undersøkt før, og det er spennande tal, seier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.
Les heile saka

Nær 272 millionar delt ut i krisepakken for korona-avlyste arrangement

Til saman 1787 lag og organisasjonar har fått utbetalt nærare 272 millionar kroner. Siste utbetaling i krisepakken for arrangørar i frivilligheita som måtte avlyse arrangement i mars og april kjem i dag.
Les heile saka

Ny digital løysing for å registrere stiftelsar

No blir det enklare og raskare å registrere stiftelsar i Stiftelsesregisteret. Nytt digitalt meldingsskjema blir lansert i dag.
Les heile saka

Ny midlertidig lov om unntak frå krav til fysisk styremøte

For å avhjelpe dei negative konsekvensane av koronautbrotet har Stortinget vedtatt ei midlertidig lov om unntak frå reglane om fysiske styremøte i foretak. For stiftelsar gjeld reglane i kapittel 1 og 5.
Les heile saka

Nytt verktøy for å stoppe marknadsføring av ulovlege pengespel

Stortinget har vedtatt endringar i kringkastingslova som skal gjere det enklare å stoppe marknadsføring på tv og i bestillingstenester av pengespel som ikkje har løyve i Norge. Lovendringa gjeld frå 01.01.2021.
Les heile saka