Aktuelt

Ny digital løysing for å registrere stiftelsar

No blir det enklare og raskare å registrere stiftelsar i Stiftelsesregisteret. Nytt digitalt meldingsskjema blir lansert i dag.
Les heile saka

Ny midlertidig lov om unntak frå krav til fysisk styremøte

For å avhjelpe dei negative konsekvensane av koronautbrotet har Stortinget vedtatt ei midlertidig lov om unntak frå reglane om fysiske styremøte i foretak. For stiftelsar gjeld reglane i kapittel 1 og 5.
Les heile saka

Nytt verktøy for å stoppe marknadsføring av ulovlege pengespel

Stortinget har vedtatt endringar i kringkastingslova som skal gjere det enklare å stoppe marknadsføring på tv og i bestillingstenester av pengespel som ikkje har løyve i Norge. Lovendringa gjeld frå 01.01.2021.
Les heile saka

Andre pulje av krisepakke-utbetaling er klar

I dag kjem den andre pulje med utbetalingar frå krisepakken for korona-avlyste, stengde eller utsette arrangement
Les heile saka

Tilskot frå speleoverskotet til Norsk Tipping – tildelinga for 2020 er klar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har gjort vedtak om tildeling til totalt 46 landsdekkande samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.
Les heile saka

Tapte klagesak: Unibet og Maria Casino kan ikkje tilby pengespel i Noreg

Pengespelselskapet Trannel nådde ikkje fram med klage på Lotteritilsynets vedtak, og må stanse å tilby nordmenn pengespel frå spelsidene Maria Casino, Unibet, Storspiller og Bingo.
Les heile saka

Lotteritilsynet klagar på politiet si avgjerd om å legge vekk Lyoness-saka

Lotteritilsynet meiner det framleis er grunnlag for politiet å etterforske Lyoness for pyramideverksemd, og klagar på Oslo politidistrikt si avgjerd om å legge vekk saka av kapasitetsomsyn. -Saka er for alvorleg til å bli lagt vekk, seier seniorrådgjevar i Lotteritilsynet, Monica Alisøy Kjelsnes.
Les heile saka

Webinar – omfang av penge- og dataspelproblem i Noreg

Bli med på webinar tysdag 19. mai kl. 10.00 der vi saman med Universitetet i Bergen (UiB) presenterer rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019».
Les heile saka

No kan frivillige lag og organisasjonar søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,685 milliarder kroner i 2020.
Les heile saka