Aktuelt

Auke i gebyr for databingo i lokale

Det er gjort ei endring i bingoforskrifta § 17 første ledd.
Les heile saka

Norsk Rikstotots hovudoppgåve er å tilby ansvarlege spel, ikkje å sikre hestenæringa inntekter

Norsk Rikstoto skal innføre totalgrenser for kor mykje spelarane kan satse og tape, og det har skapt debatt om hestenæringas framtid. – Omsynet til tapte inntekter for hestesporten kan ikkje gå framfor å beskytte spelarar frå alvorlege speleproblem, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
Les heile saka

– Ulovlege pengespelselskap fekk kritikk frå eigen bransje

Lotteritilsynet møtte pengespelbransjen i København. - Pengespelbransjen ser det som problematisk for omdømmet til spelindustrien at enkelte aktørar opererer ulovleg i Noreg, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i tilsynet.
Les heile saka

Utanlandske spelselskap utnyttar kommunevalet for å få publisitet

Mange aviser skriv om ordførarodds frå spelselskap. – Dette er pengespelselskap som opererer ulovleg i Noreg, og som utnyttar valkampen og brukar avisene strategisk for å få eksponering og publisitet.
Les heile saka

Høyring – unntak frå kvitvaskingslova for lag og foreiningar

Finansdepartementet har sendt på høyring forslag til unntak frå kvitvaskingslova for dei som tilbyr foreiningsbingo og enkelte særskilte lotteri ("§6-lotterier").
Les heile saka

Arendalsuka 2019: Korleis stoppe ulovleg spelreklame i media?

Vi inviterer til ein aktuell og spennande paneldebatt under Arendalsuka.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2019

I år fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet 538 søknader om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka

Ope brev til Norges sjakkforbund: Kindred er ein ulovleg aktør i Noreg

Lotteritilsynet åtvarar Norges sjakkforbund mot å inngå samarbeidsavtale med pengespelaktøren Kindred. Norges sjakkforbund bør vurdere konsekvensane ved å inngå ein slik avtale nøye. Å fronte eit samarbeid med en aktør som i dag bevisst bryt norsk lov kan potensielt medføre brot på pengespelregelverket.
Les heile saka

Lyoness får ikkje halde fram verksemda

Oslo byfogdembete har avslått Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG sitt krav om å få halde fram verksemda i Noreg fram til det ligg føre ei rettskraftig avgjerd.
Les heile saka