Aktuelt

No kan frivilligheita søke på ny krisepakke

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknader. Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om å få dekka tapte inntekter frå 12. mars og ut 2020.
Les heile saka

Høyringssvar: Departementet foreslår å opne for oppheving av kommunale bustadstiftelsar

Les Stiftelsestilsynet sitt høyringssvar.
Les heile saka

Nær 600 nye millionar til frivillige organisasjonar

I dag blir det betalt ut nær 600 millionar kroner til dei som har søkt om støtte frå krisepakken for frivillige lag og organisasjonar. 
Les heile saka

Høyringsuttale til ny pengespellov

Lotteri- og stiftelsestilsynet har levert høyringsuttale til ny pengespellov.
Les heile saka

Stiftelsestilsynet opnar tilsyn med Født Fri

Skal undersøke om styret har hatt god nok kontroll med at pengane går til stiftelsen sitt formål.
Les heile saka

Fleire enn i fjor har søkt om momskompensasjon 

Søknadsfristen for 2020 er ute, og 2001 lag og organisasjonar har søkt om momskompensasjon. Dette er ein auke på fem prosent frå i fjor.  
Les heile saka

Frivilligheita har søkt om nær 1,6 milliardar i koronastøtte

Søknadsfristen for krisepakke 2 er ute. Frivillige lag og organisasjonar har søkt om nær 1,6 milliardar i støtte, og kan få tildelt inntil 70 prosent av søknadsbeløpet.
Les heile saka

Nye 300 millionar til frivillige organisasjonar

I dag blir det betalt ut nær 304 millionar kroner til dei som har søkt om støtte frå krisepakken for frivillige lag og organisasjonar.
Les heile saka

Nær 90 millionar til frivillige organisasjonar er på veg

I dag blir det betalt ut nær 90 millionar i andre pulje til dei som har søkt om støtte frå krisepakken for frivillige organisasjonar.
Les heile saka