Aktuelt

Stiftelsestilsynet opnar tilsyn med Født Fri

Skal undersøke om styret har hatt god nok kontroll med at pengane går til stiftelsen sitt formål.
Les heile saka

Fleire enn i fjor har søkt om momskompensasjon 

Søknadsfristen for 2020 er ute, og 2001 lag og organisasjonar har søkt om momskompensasjon. Dette er ein auke på fem prosent frå i fjor.  
Les heile saka

Frivilligheita har søkt om nær 1,6 milliardar i koronastøtte

Søknadsfristen for krisepakke 2 er ute. Frivillige lag og organisasjonar har søkt om nær 1,6 milliardar i støtte, og kan få tildelt inntil 70 prosent av søknadsbeløpet.
Les heile saka

Nye 300 millionar til frivillige organisasjonar

I dag blir det betalt ut nær 304 millionar kroner til dei som har søkt om støtte frå krisepakken for frivillige lag og organisasjonar.
Les heile saka

Nær 90 millionar til frivillige organisasjonar er på veg

I dag blir det betalt ut nær 90 millionar i andre pulje til dei som har søkt om støtte frå krisepakken for frivillige organisasjonar.
Les heile saka

Krisepakke 2 for frivillige organisasjonar – første utbetaling er på veg

Fredag 31. juli startar Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetaling til første pulje av dei som har søkt om støtte frå den siste krisepakken for frivillige organisasjonar.
Les heile saka

No kan frivilligheita igjen søke om korona-støtte

Ny krisepakke er klar, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknader. Frivillige lag og organisasjonar som er ramma av korona kan no søke om å få dekka langt fleire tapte inntekter.
Les heile saka

Bingohallar kan få utvida periode for dokumentering av omsetning av hovudspel

Etter utbrotet av covid-19 kan fleire bingohallar miste retten til å ha oppstilt databingo som følgje av tapte inntekter. Lotteritilsynet opnar difor for å kunne søke om utvida periode for å kunne dokumentere omsetning.
Les heile saka

Ny lov om pengespel på høyring

Kulturdepartementet har sendt forslag til ny lov om pengespel på høyring.
Les heile saka