Aktuelt

Over 1900 har søkt momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar har søkt om over to milliardar kroner i momskompensasjon.
Les heile saka

Over 200 organisasjonar mista lotterigodkjenninga

211 organisasjonar rapporterte ikkje rekneskap og 51 av desse mista samtidig retten til å arrangere store lotteri eller ta del i bingo.
Les heile saka

Auke i gebyr for databingo i lokale

Det er gjort ei endring i bingoforskrifta § 17 første ledd.
Les heile saka

Norsk Rikstotots hovudoppgåve er å tilby ansvarlege spel, ikkje å sikre hestenæringa inntekter

Norsk Rikstoto skal innføre totalgrenser for kor mykje spelarane kan satse og tape, og det har skapt debatt om hestenæringas framtid. – Omsynet til tapte inntekter for hestesporten kan ikkje gå framfor å beskytte spelarar frå alvorlege speleproblem, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
Les heile saka

– Ulovlege pengespelselskap fekk kritikk frå eigen bransje

Lotteritilsynet møtte pengespelbransjen i København. - Pengespelbransjen ser det som problematisk for omdømmet til spelindustrien at enkelte aktørar opererer ulovleg i Noreg, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i tilsynet.
Les heile saka

Utanlandske spelselskap utnyttar kommunevalet for å få publisitet

Mange aviser skriv om ordførarodds frå spelselskap. – Dette er pengespelselskap som opererer ulovleg i Noreg, og som utnyttar valkampen og brukar avisene strategisk for å få eksponering og publisitet.
Les heile saka

Høyring – unntak frå kvitvaskingslova for lag og foreiningar

Finansdepartementet har sendt på høyring forslag til unntak frå kvitvaskingslova for dei som tilbyr foreiningsbingo og enkelte særskilte lotteri ("§6-lotterier").
Les heile saka

Arendalsuka 2019: Korleis stoppe ulovleg spelreklame i media?

Vi inviterer til ein aktuell og spennande paneldebatt under Arendalsuka.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2019

I år fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet 538 søknader om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka