Aktuelt

Momskompensasjon til idrettsanlegg – status mars 2019

Søknadsfristen for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg gjekk ut 1. mars.
Les heile saka

Lovendring vil bidra til å beskytte sårbare spelarar

Vi er godt fornøgd med at regjeringa no foreslår ei lovendring som kan stanse pengespelreklame frå utlandet. Saman med DNS-varsling, så vil dette få god effekt og bidra til å beskytte sårbare spelarar i Norge. Det seier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen.
Les heile saka

Lotteritilsynet inviterer til frukostseminar og pressetreff i Oslo

Fakta og oppklaring om pengespel i Norge.
Les heile saka

Lyoness får ikkje utsett iverksetting

Lotterinemnda har ikkje gitt Lyoness utsett iverksetting av nemnda sitt vedtak 27. januar 2019.
Les heile saka

Kasinospel dominerer samtalene ved Hjelpelinja

Samtaler om kasinospel, og særleg frå utanlandske tilbydarar, dominerer samtalene ved Hjelpelinja i 2018.
Les heile saka

Lyoness er eit ulovleg pyramideliknande omsetningssystem

Det slår Lotterninemnda fast etter å ha avgjort klagen frå Lyoness. Lyoness klaga på Lotteritilsynets vedtak, men klaga er ikkje tatt til følge.
Les heile saka

Endringar i bingoregelverket er vedtatt

Kulturdepartementet har vedtatt endringar i bingoregerket. Endringane følgjer opp stortingsmedlinga frå 2016-17 - Alt å vinne, ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.
Les heile saka

Ny handlingsplan mot speleproblem 2019-2021

Kulturdepartementet har fastsett ny handlingsplan mot speleproblem for perioden 2019 - 2021.
Les heile saka

Full momskompensasjon for idrettsanlegg i 2018

Ekstraløyving I samband med  saldering av statsbudsjettet for 2018 har Stortinget vedteke ei tilleggsløyving på 19 millionar kroner som kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det betyr at søkjarane får utbetalt heile det godkjende søknadsbeløpet. Godkjent søknadsbeløp i 2018 var på totalt 304 millionar kroner. Utbetaling før jul Alle…
Les heile saka