Rapporten frå ei ekspertgruppe nedsett av Kulturdepartementet i juni 2013 vart overlevert statsråd Thorhild Widvey måndag 8. desember.

Ekspertgruppa har vore leia av direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet Atle Hamar, og rapporten har fått namnet «Grenselause pengespel – krev ny teknologi ny regulering?»

Les utvalsleiar Atle Hamar sin blogg om rapporten her.