Arkiv for kategorien «Lotteri og pengespel»

Mindre pengespillreklame på TV

De siste årene har Lotteri- og stiftelsestilsynet sett et stadig større trykk i markedsføringen fra de utenlandske spillselskapene på TV. Det er derfor gledelig å se at det har skjedd en markant nedgang i TV-reklamen fra disse aktørene det siste året.
Les heile saka

Snakk om spill i høstferien

Høstferien nærmer seg og mange tusen barn og unge gleder seg ferie og leksefri. Fritid er spilletid for mange barn. Foreldrene er kanskje på jobb i deler av ferien og det er vanskelig å ha full oversikt over hva barna gjør hjemme. 
Les heile saka

Kan du arrangere private spill på fotball-VM?

Det er snart VM i fotball igjen og da kommer spørsmålene fra fotballinteresserte nordmenn: Er det lov å arrangere private tippekonkurranser på utfallet av fotball-VM?
Les heile saka

Kva betyr ny bingoforskrift for din organisasjon?

Forslag til endringar i bingoregelverket vil bety meir pengar til organisasjonar som har løyve til å arrangere bingo.
Les heile saka

Kan du arrangere gratislotteri?

Mange tek kontakt med oss og spør om dei kan arrangere «gratislotteri». Men kva er eigentleg eit gratislotteri?
Les heile saka

Må jeg ha tillatelse for å arrangere lotteri?

I Norge har vi flere ulike former for lotteri som kan gi viktige inntekter til frivillige lag og organisasjoner. For noen lotteri trenger du tillatelse, men ikke alle.
Les heile saka

Snakk om spill

Spill er blitt en naturlig del av nesten alle barn og unges digitale hverdag. Selv om det i hovedsak resulterer i gode opplevelser, underholdning og læring, opplever flere foreldre konflikt i hjemmet som følge av spill.
Les heile saka

Kunnskapsdeling om spelproblematikk i Japan

Mange av dei som blir ramma av speleproblem i Japan veit ikkje kva dei kan gjere eller kor dei kan be om hjelp.
Les heile saka

Fleire regelverksendringar og utgreiingar på trappene – viktig for frivillige organisasjonar!

Regjeringa si spelemelding «Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» (Meld. St. 12 (2016-2017)) vart handsama i Stortinget i mai i år.
Les heile saka