Arkiv for kategorien «Lotteri og pengespel»

Kan du arrangere private spill på fotball-VM?

Det er snart VM i fotball igjen og da kommer spørsmålene fra fotballinteresserte nordmenn: Er det lov å arrangere private tippekonkurranser på utfallet av fotball-VM?
Les heile saka

Kva betyr ny bingoforskrift for din organisasjon?

Forslag til endringar i bingoregelverket vil bety meir pengar til organisasjonar som har løyve til å arrangere bingo.
Les heile saka

Kan du arrangere gratislotteri?

Mange tek kontakt med oss og spør om dei kan arrangere «gratislotteri». Men kva er eigentleg eit gratislotteri?
Les heile saka

Må jeg ha tillatelse for å arrangere lotteri?

I Norge har vi flere ulike former for lotteri som kan gi viktige inntekter til frivillige lag og organisasjoner. For noen lotteri trenger du tillatelse, men ikke alle.
Les heile saka

Snakk om spill

Spill er blitt en naturlig del av nesten alle barn og unges digitale hverdag. Selv om det i hovedsak resulterer i gode opplevelser, underholdning og læring, opplever flere foreldre konflikt i hjemmet som følge av spill.
Les heile saka

Kunnskapsdeling om spelproblematikk i Japan

Mange av dei som blir ramma av speleproblem i Japan veit ikkje kva dei kan gjere eller kor dei kan be om hjelp.
Les heile saka

Fleire regelverksendringar og utgreiingar på trappene – viktig for frivillige organisasjonar!

Regjeringa si spelemelding «Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» (Meld. St. 12 (2016-2017)) vart handsama i Stortinget i mai i år.
Les heile saka

Forsking på speleproblem

Det er viktig for norske myndigheiter å ha god kunnskap om pengespelmarknaden og om speleproblem. Eitt av hovudmåla i regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem handlar om å auke kunnskapen.
Les heile saka

Er det dobbelt så mange speleavhengige i Norge som i Danmark?

Svaret på dette spørsmålet er at det ikkje finst norske og danske data som direkte kan samanliknast.
Les heile saka