Arkiv for kategorien «Lotteri og pengespel»

Kan du arrangere gratislotteri?

Mange tek kontakt med oss og spør om dei kan arrangere «gratislotteri». Men kva er eigentleg eit gratislotteri?
Les heile saka

Må jeg ha tillatelse for å arrangere lotteri?

I Norge har vi flere ulike former for lotteri som kan gi viktige inntekter til frivillige lag og organisasjoner. For noen lotteri trenger du tillatelse, men ikke alle.
Les heile saka

Snakk om spill

Spill er blitt en naturlig del av nesten alle barn og unges digitale hverdag. Selv om det i hovedsak resulterer i gode opplevelser, underholdning og læring, opplever flere foreldre konflikt i hjemmet som følge av spill.
Les heile saka

Kunnskapsdeling om spelproblematikk i Japan

Mange av dei som blir ramma av speleproblem i Japan veit ikkje kva dei kan gjere eller kor dei kan be om hjelp.
Les heile saka

Fleire regelverksendringar og utgreiingar på trappene – viktig for frivillige organisasjonar!

Regjeringa si spelemelding «Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» (Meld. St. 12 (2016-2017)) vart handsama i Stortinget i mai i år.
Les heile saka

Forsking på speleproblem

Det er viktig for norske myndigheiter å ha god kunnskap om pengespelmarknaden og om speleproblem. Eitt av hovudmåla i regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem handlar om å auke kunnskapen.
Les heile saka

Er det dobbelt så mange speleavhengige i Norge som i Danmark?

Svaret på dette spørsmålet er at det ikkje finst norske og danske data som direkte kan samanliknast.
Les heile saka

Skins-gambling, når blir dataspill til pengespill?

Å samle på skins kan fort bli en dyr hobby for barn og unge. Det finnes flere eksempler på at barn og unge har brukt mange tusen kroner på dataspill, som i utgangspunktet er gratis å spille.
Les heile saka

Det sterke møtet

Snart har eg min siste arbeidsdag i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Så kva hugsar eg best frå denne tida? Ingen tvil. Det var møtet med sinte og slitne speleavhengige i Anonyme Gamblere.
Les heile saka